TƯ VẤN WRAP # Tiêu chuẩn Worldwide Responsible Accredited Production

WRAP - Worldwide Responsible Accredited Production là chương trình chứng nhận độc lập lớn nhất thế giới, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực:  Trang điểm, Thủ công mỹ nghệ, May thêu, Giày dép và các sản phẩm May.

Mục đích của Chương Trình Chứng Nhận WRAP là sự giám sát độc lập và chứng nhận tuân thủ với các yêu cầu của tiêu chuẩn Worldwide Responsible Accredited Production, đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất - phân phối dưới sự tuân thủ đúng luật pháp, các điều kiện về con người và đạo đức. Doanh nghiệp / Nhà máy tham gia chương trình WRAP trên tinh thần tự nguyện cam kết để đảm bảo rằng việc sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp sẽ / đã đáp ứng các quy định của tiêu chuẩn WRAP, và sẽ cam kết hơn nữa về trách nhiệm của Doanh nghiệp với mong muốn rằng các nhà thầu, nhà cung ứng (liên quan) cũng tuân thủ với các tiêu chuẩn về trách nhiệm toàn cầu.  tư vấn tiêu chuẩn wrap công nhận trách nhiệm toàn cầu tư vấn tiêu chuẩn WRAP  tư vấn tiêu chuẩn trách nhiệm wrap chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội WRAP tiêu chuẩn là gì  chứng nhận tiêu chuẩn wrap là tiêu chuẩn gì  tư vấn tiêu chuẩn 

I. QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN WRAP -  Worldwide Responsible Accredited Production

1. Đăng ký chứng nhận WRAP: Doanh nghiệp / Nhà máy hoàn thành thông tin Đăng ký chứng nhận Worldwide Responsible Accredited Production và nộp thông tin cơ bản cho WRAP và kèm theo phí đăng ký chứng nhận Wrap  1.195 USD.

2. Tự đánh giá trước khi chính thức đánh giá WRAP: Doanh nghiệp / Nhà máy hoàn thành việc tự đánh giá trước khi kỳ đánh giá trực tiếp để cho thấy rằng Doanh nghiệp / Nhà máy đã áp dụng các thực hành tuân thủ xã hội trong tối thiểu 90 ngày (đối với các Doanh nghiệp / Nhà máy mới; các Doanh nghiệp / Nhà máy muốn chứng nhận lại dự kiến sẽ phải tuân thủ trong suốt thời gian chứng nhận trước đó). Các tài nguyên / yêu cầu / nội dung quy định bởi Wrapcompliance.org - certification  sau được sử dụng trong quá trình Tự đánh giá trước khi đánh giá chính thức tại địa điểm sản xuất của Doanh nghiệp / Nhà máy:

- Wrap Pre-Audit Self-Assessment (Tự đánh giá tiêu chuẩn Wrap)

- Wrap Handbook (Sổ tay đánh giá tiêu chuẩn Wrap)

- Wrap Risk Assessment (Đánh giá rủi ro tiêu chuẩn Wrap)

- Wrap Working Hours Action Plan (Kế hoạch hành động thời gian làm việc)

Sau khi Doanh nghiệp / Nhà máy hoàn thành và gửi / upload bản tự đánh giá trước khi đánh giá chính thức, Doanh nghiệp chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ đánh giá được WRAP công nhận và chỉ định tại Việt Nam (WRAP-accredited monitoring organization) để đánh giá chứng nhận Wrap theo 12 Nguyên tắc của WRAP. Việc đánh giá phải được thông qua và thành công trong vòng 6 tháng kể từ khi trả phí đăng ký để tránh phải đăng ký đánh giá lại.

3. Đánh giá chứng nhận WRAP: WRAP sẽ xem xét báo cáo đánh giá của người giám sát và quyết định việc có xác nhận cấp chứng nhận cho Doanh nghiệp / Nhà máy hay không. Nếu WRAP quyết định không cấp chứng nhận, Doanh nghiệp sẽ được thông báo về các sửa chữa cần được thực hiện và Đơn vị đánh giá giám sát sẽ tiến hành kiểm tra bổ sung. Nếu Doanh nghiệp không thực hiện thỏa đáng các khuyến nghị trong thời hạn sáu tháng ban đầu, thì phải thanh toán phí đăng ký lại (tức là thực hiện đăng ký lại và đóng lệ phí đăng ký như là đăng ký ban đầu).

4. Chứng nhận WRAP: Có ba cấp chứng nhận WRAP là Bạch kim, Vàng và Bạc. Chứng chỉ được cấp cho một Doanh nghiệp được xác định bởi WRAP và tùy thuộc vào mức độ đánh giá cho thấy cam kết của quản lý và tuân thủ đầy đủ đối với các Nguyên tắc của WRAP trong quá trình đánh giá trực tiếp tại Doanh nghiệp.

Lưu ý: Sau khi được chứng nhận, Doanh nghiệp được chứng nhận phải chịu 1 cuộc đánh giá ngẫu nhiên, không báo trước, trong thời gian hiệu lực của chứng nhận Wrap. tư vấn tiêu chuẩn wrap công nhận trách nhiệm toàn cầu tư vấn tiêu chuẩn WRAP  tư vấn tiêu chuẩn trách nhiệm wrap chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội WRAP tiêu chuẩn là gì  chứng nhận tiêu chuẩn wrap là tiêu chuẩn gì  tư vấn tiêu chuẩn 12 nguyên tắc wrap

 

tu-van-tieu-chuan-wrap

tư vấn tiêu chuẩn wrap công nhận trách nhiệm toàn cầu tư vấn tiêu chuẩn WRAP  tư vấn tiêu chuẩn trách nhiệm wrap chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội WRAP tiêu chuẩn là gì  chứng nhận tiêu chuẩn wrap là tiêu chuẩn gì  tư vấn tiêu chuẩn 
II. CÁC CẤP CHỨNG NHẬN CỦA WRAP -  Worldwide Responsible Accredited Production

1Chứng nhận Bạch kim - PLATINUM Cert (hiệu lực 2 năm): Chứng nhận bạch kim được trao cho Doanh nghiệp đã thể hiện sự tuân thủ đầy đủ với 12 Nguyên tắc của WRAP cho 3 lần đánh giá chứng nhận liên tiếp. Các cơ sở bạch kim phải vượt qua mọi cuộc đánh giá mà không cần phải có hành động khắc phục (corrective action) hoặc khuyến nghị cải tiến (observation) và duy trì chứng nhận liên tục mà không có khoảng cách giữa các giai đoạn chứng nhận. tư vấn tiêu chuẩn wrap công nhận trách nhiệm toàn cầu tư vấn tiêu chuẩn WRAP  tư vấn tiêu chuẩn trách nhiệm wrap chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội WRAP tiêu chuẩn là gì  chứng nhận tiêu chuẩn wrap là tiêu chuẩn gì  tư vấn tiêu chuẩn  12 nguyên tắc wrap 

tư vấn tiêu chuẩn wrap

tư vấn tiêu chuẩn wrap công nhận trách nhiệm toàn cầu tư vấn tiêu chuẩn WRAP  tư vấn tiêu chuẩn trách nhiệm wrap chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội WRAP tiêu chuẩn là gì  chứng nhận tiêu chuẩn wrap là tiêu chuẩn gì  tư vấn tiêu chuẩn 12 nguyên tắc wrap

2. Chứng nhận Vàng - GOLD Cert (hiệu lực 1 năm): Chứng nhận vàng là cấp chứng nhận tiêu chuẩn WRAP (standard WRAP certification level), được trao cho các Doanh nghiệp thể hiện sự tuân thủ đầy đủ với 12 Nguyên tắc của WRAP. tư vấn tiêu chuẩn wrap công nhận trách nhiệm toàn cầu tư vấn tiêu chuẩn WRAP  tư vấn tiêu chuẩn trách nhiệm wrap chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội WRAP tiêu chuẩn là gì  chứng nhận tiêu chuẩn wrap là tiêu chuẩn gì  tư vấn tiêu chuẩn 12 nguyên tắc wrap

tư vấn tiêu chuẩn wrap

tư vấn tiêu chuẩn wrap công nhận trách nhiệm toàn cầu tư vấn tiêu chuẩn WRAP  tư vấn tiêu chuẩn trách nhiệm wrap chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội WRAP tiêu chuẩn là gì  chứng nhận tiêu chuẩn wrap là tiêu chuẩn gì  tư vấn tiêu chuẩn 12 nguyên tắc wrap 

3Chứng nhận Bạc - SILVER Cert (hiệu lực 6 tháng): Doanh nghiệp có thể yêu cầu chứng chỉ Bạc nếu một cuộc đánh giá cho thấy rằng cơ sở đã tuân thủ đáng kể (phần lớn) so với 12 Nguyên tắc của WRAP, nhưng có những điều không tuân thủ nhỏ trong chính sách, thủ tục hoặc đào tạo phải được giải quyết. Doanh nghiệp có thể không có bất kỳ sự không tuân thủ "cờ đỏ" ("red flag") nào, bao gồm: lao động trẻ em, các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe & an toàn hoặc các vấn đề môi trường; lao động tù nhân, cưỡng bức hoặc lao động không tự nguyện; hoặc quấy rối hoặc lạm dụng nhân viên và phải chứng minh rằng nhân viên được trả ít nhất mức lương tối thiểu hợp pháp và bất kỳ khoản chi trả làm thêm giờ cần thiết nào. Doanh nghiệp mong muốn có chứng chỉ Bạc phải đệ trình yêu cầu bằng văn bản gửi trực tiếp đến trụ sở của WRAP, gửi kế hoạch hành động khắc phục bao gồm mọi bằng chứng khắc phục cùng với yêu cầu này. Hội đồng Đánh giá WRAP cũng có thể đề nghị chứng nhận Bạc nếu Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đạt được sự tuân thủ đầy đủ hoặc có các yếu tố rủi ro khác có thể ngăn cản Doanh nghiệp tuân thủ trong toàn bộ thời gian của chứng nhận Vàng. Tất cả các Doanh nghiệp được chứng nhận Bạc đều đủ điều kiện để gia hạn đăng ký WRAP với mức phí giảm còn 895 USD, miễn là Doanh nghiệp nộp đơn lại trước khi hết hạn hiệu lực của giấy chứng nhận.

Lưu ý: Một Doanh nghiệp / Nhà máy có thể được trao không quá 3 chứng nhận Bạc liên tiếp. tư vấn tiêu chuẩn wrap công nhận trách nhiệm toàn cầu tư vấn tiêu chuẩn WRAP tư vấn tiêu chuẩn trách nhiệm wrap chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội WRAP tiêu chuẩn là gì  chứng nhận tiêu chuẩn wrap là tiêu chuẩn gì  tư vấn tiêu chuẩn 

III. CÁC LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH DUY TRÌ VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN WRAP (sau chứng nhận)

Qua các dự án ISC Cert đã tiến hành Tư vấn - Đào tạo - Chứng nhận WRAP, chúng tôi lưu ý 2 vấn đề sau để Doanh nghiệp / Nhà máy cần tuân thủ để đảm bảo hiệu lực và sự liên tục của Chứng chỉ WRAP

1. Chính sách không khoan nhượng của WRAP -  Worldwide Responsible Accredited Production

Nếu bất cứ lúc nào, WRAP biết rằng bất kỳ Doanh nghiệp nào trong chương trình WRAP tham gia hoặc liên quan đến bất kỳ vấn đề nào về Không khoan nhượng dưới đây, Doanh nghiệp sẽ tự động bị hủy chứng nhận và bị cấm tham gia chương trình WRAP trong mọi khả năng mà không có lựa chọn để trở lại cũng như không được chứng nhận tiếp Wrap trong tương lai.

- Vi phạm nhân quyền có chủ ý và đang diễn ra, bao gồm:

+ Lao động trẻ em, bao gồm các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất (nô lệ, lao động cưỡng bức, buôn bán, nông nô, tù nợ, mại dâm, khiêu dâm, làm việc liên quan đến trẻ em trong hoạt động bất hợp pháp hoặc làm việc có khả năng gây hại cho trẻ em về thể chất hoặc đạo đức)

+ Lao động cưỡng bức (lao động theo ràng buộc, không cho phép người lao động tự ý rời đi /nghỉ việc, bắt buộc phải làm thêm giờ).

+ Đối xử vô nhân đạo (sử dụng các mối đe dọa gây tổn hại về thể chất hoặc trừng phạt thân thể, ép buộc về tinh thần hoặc thể xác).

- Hành động phi đạo đức khuyến khích (các) đánh giá viên thỏa hiệp tính toàn vẹn, độc lập của họ

- Đe dọa gây tổn hại về thể chất đối với nhóm đánh giá.

- Trình bày sai chứng chỉ hoặc báo cáo đánh giá (tức là chứng chỉ hoặc báo cáo giả mạo bị thay đổi hoặc giả mạo).

- Trình bày sai các quy trình / công đoạn sản xuất (nghĩa là ẩn / giấu các đánh giá viên về toàn bộ / một phần các khu vực sản xuất và / hoặc các quá trình liên quan đến sản xuất) tư vấn tiêu chuẩn wrap công nhận trách nhiệm toàn cầu tư vấn tiêu chuẩn WRAP tư vấn tiêu chuẩn trách nhiệm wrap chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội WRAP tiêu chuẩn là gì  chứng nhận tiêu chuẩn wrap là tiêu chuẩn gì  tư vấn tiêu chuẩn 12 nguyên tắc

2. Chính sách hủy chứng nhận WRAP - Worldwide Responsible Accredited Production

Tổ chức / Doanh nghiệp được chứng nhận WRAP phải tuân thủ đầy đủ 12 Nguyên tắc của WRAP trong thời gian chứng nhận hoặc  có thể phải bị hủy chứng nhận, nếu Doanh nghiệp vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

- Vi phạm liên quan đến các vấn đề trong chính sách không khoan nhượng (xem chi tiết Mục IV phía dưới)

- Không cho phép đánh giá viên thực hiện đánh giá sau chứng nhận (Post-Certification Audit -PCA)

- Từ chối thực hiện quy trình khắc phục để sửa các lỗi không tuân thủ được tìm thấy trong PCA

- Không sửa các lỗi không tuân thủ được tìm thấy trong PCA một cách kịp thời tư vấn tiêu chuẩn wrap công nhận trách nhiệm toàn cầu tư vấn tiêu chuẩn WRAP   tư vấn tiêu chuẩn trách nhiệm wrap chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội WRAP tiêu chuẩn là gì  chứng nhận tiêu chuẩn wrap là tiêu chuẩn gì  tư vấn tiêu chuẩn 

ISC trân trọng giới thiệu và thực hiện các hoạt động Tư vấn – Đào tạo - Chứng nhận tiêu chuẩn Worldwide Responsible Accredited Production phù hợp với điều kiện thực tế của Doanh nghiệp, đáp ứng tiến độ (theo yêu cầu) và Giấy chứng nhận WRAP được công nhận toàn cầu bởi Wrap - Compliance.org - certification.   tư vấn tiêu chuẩn wrap công nhận trách nhiệm toàn cầu tư vấn tiêu chuẩn WRAP  tư vấn tiêu chuẩn trách nhiệm wrap chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội WRAP tiêu chuẩn là gì  chứng nhận tiêu chuẩn wrap là tiêu chuẩn gì  tư vấn tiêu chuẩn 

📶📶📶  Đăng ký dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận Tiêu chuẩn Worldwide Responsible Accredited Production:

Quý khách hàng yêu cầu dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn Công nhận trách nhiệm toàn cầu WRAP - Xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0912188830 hoặc Xác nhận thông tin mục "Bình luận" cuối bài viết để nhận thông tin chi tiết dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn Worldwide Responsible Accredited Production tư vấn tiêu chuẩn wrap công nhận trách nhiệm toàn cầu tư vấn tiêu chuẩn WRAP  Production tư vấn tiêu chuẩn trách nhiệm wrap chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội WRAP tiêu chuẩn là gì  chứng nhận tiêu chuẩn wrap là tiêu chuẩn gì  tư vấn tiêu chuẩn 

📶📶📶  Thông tin liên hệ :

🌐 Văn phòng ISC Certification - HaNoi: Tầng 6-7 Tower 3H2 – 130 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
🌐 Văn phòng ISC Certification - HCM: Số 611 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
🌐 Văn phòng ISC Certification - DaNang: Số 260 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng  tư vấn tiêu chuẩn wrap công nhận trách nhiệm toàn cầu tư vấn tiêu chuẩn WRAP Worldwide Responsible  tư vấn tiêu chuẩn trách nhiệm wrap chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội WRAP tiêu chuẩn là gì  chứng nhận tiêu chuẩn wrap là tiêu chuẩn gì  tư vấn  

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP  –  ISC Cert

Hotline: 0912.188 830    Tell: +84. 024 3998 2132    Email: hopchuaniso@gmail.com   tư vấn tiêu chuẩn wrap công nhận trách nhiệm toàn cầu tư vấn tiêu chuẩn WRAP  tư vấn tiêu chuẩn trách nhiệm wrap chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội WRAP tiêu chuẩn là gì  chứng nhận tiêu chuẩn wrap là tiêu chuẩn gì  tư vấn tiêu chuẩn  12 nguyên tắc Wrap 

Copyright: ISC-WRAP Standard/19.Admin
BÌNH LUẬN & ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ:
Thông tin và Yêu cầu của Bạn sẽ được chúng tôi phản hồi ngay qua Điện thoại và Email.
Trân trọng!

Hiệu quả của việc xây dựng Hệ thống quản lý ISO "nghiêm túc"

Sau quá trình áp dụng ISO tại các Tổ chức ...

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

ISC cung cấp các Module đào tạo các Hệ thống ...

TƯ VẤN BCI # CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN BETTER COTTON INTIATIVE

BCI (Better Cotton Initiative) - Sáng kiến Bông tốt hơn là ...

Tiêu chuẩn dệt may hữu cơ toàn cầu # Chứng nhận tiêu chuẩn GOTS

The Global Organic Textile Standard là tiêu chuẩn dệt may ...

Chứng nhận các Hệ thống quản lý ISO

ISC trực tiếp đánh giá, liên kết với các Tổ ...

Triển khai chương trình Trim Qualification Program - TQP tại các Doanh nghiệp may mặc

TQP (The Trim Qualification Program) là Chương trình quản lý ...