Tư vấn ISO 14001: 2015

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 - Environment Management System: là Bộ tiêu chuẩn cung cấp các yêu cầu để triển khai quản lý về môi trường, được sử dụng để định hướng và kiểm soát các khía cạnh hoạt động quá trình sản xuất kinh doanh của một tổ chức có khả năng gây ra các tác động tới môi trường. Việc áp dụng tiêu chuẩn này nhằm đạt được sự cân bằng giữa môi trường, kinh tế và xã hội trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu, đáp ứng với các mục tiêu phát triển bền vững, minh bạch, trách nhiệm cùng với các yêu cầu pháp luật ngày càng nghiêm ngặt do gia tăng áp lực tới môi trường do ô nhiễm, quản lý chất thải không đúng cách, biến đổi khí hậu, suy thoái hệ sinh thái và mất đa dạng sinh học.

Tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 là phiên bản mới nhất được tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) soạn thảo và ban hành vào ngày 14/09/2015. Tiêu chuẩn ISO 14001 đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng cho bất kỳ tổ chức nào có mong muốn xây dựng và áp dụng một hệ thống quản lý môi trường cho đơn vị mình.

Ngày 14/09/2015, tiêu chuẩn ISO 14001 được ban kỹ thuật ISO/IEC 207 của tổ chức ISO sửa đổi, cập nhật và ban hành phiên bản ISO 14001:2015 thay thế tiêu chuẩn phiên bản năm 2004.  tư vấn tiêu chuẩn iso 14001 chứng nhận quản lý môi trường iso 14001 : 2015 chứng nhận iso 14001 tiêu chuẩn quản lý môi trường

tu-van-tieu-chuan-iso-14001 tư vấn tiêu chuẩn iso 14001 chứng nhận quản lý môi trường iso 14001 : 2015 chứng nhận iso 14001 tiêu chuẩn quản lý môi trường

Hiện nay, tiêu chuẩn ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn được xem xét áp dụng phổ biến trên toàn thế giới để phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững. ISO 14001 đưa ra một tập hợp các yêu cầu chung làm khuôn khổ để các tổ chức có thể hình thành nên một hệ thống quản lý môi trường của riêng mình. Qua đó, nó giúp các tổ chức hướng tới việc xây dựng một cách tiếp cận có hệ thống các phương pháp quản lý nhằm đạt được mục đích cân bằng giữa việc duy trì lợi nhuận, giảm thiểu các tác động bất lợi tới môi trường nhằm ngăn ngừa ô nhiễm.

Tiêu chuẩn này không đưa ra một chuẩn mực cụ thể nào về môi trường. Vì vậy, nó có thể áp dụng đối với bất kỳ một tổ chức nào có mong muốn áp dụng, không phân biệt quy mô tổ chức, cũng như loại hình sản phẩm, dịch vụ mà họ cung cấp. Tuy nhiên, tiêu chuẩn nhấn mạnh tới việc tổ chức phải xem xét tới các yêu cầu pháp quy về môi trường có liên quan trong quá trình triển khai áp dụng. Do đó, ít nhất tổ chức cũng cần có một kế hoạch khả thi nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý về môi trường tại nơi tổ chức dự định xây dựng hệ thống quản lý môi trường.

Các tổ chức có thể tự xây dựng và công bố phù hợp với tiêu chuẩn ISO14001 hoặc sử dụng nó như một tiêu chuẩn để được chứng nhận bởi một tổ chức độc lập bên thứ 3.  tư vấn tiêu chuẩn iso 14001 chứng nhận quản lý môi trường iso 14001 : 2015  chứng nhận iso 14001 tiêu chuẩn quản lý môi trường  

A. Các phần chính của tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001 : 2015

Bên cạnh các yêu cầu chung, trong đó nhấn mạnh việc cải tiến liên tục, tiêu chuẩn ISO 14001, dựa trên tư duy quản lý căn bản là ” Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động khắc phục” (Plan - Do - Check - Act/PDCA).  tư vấn tiêu chuẩn iso 14001 chứng nhận quản lý môi trường iso 14001 : 2015 chứng nhận iso 14001 tiêu chuẩn quản lý môi trường

tu-van-tieu-chuan-iso-14001

tư vấn tiêu chuẩn iso 14001 chứng nhận quản lý môi trường iso 14001 : 2015  chứng nhận iso 14001 tiêu chuẩn quản lý môi trường   

Tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001: 2015  được thiết kế cấu thành bởi 10 phần:

1 Phạm vi

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Bối cảnh của tổ chức

5 Lãnh đạo 

6 Lập kế hoạch

7 Hỗ trợ

8 Điều hành

9 Đánh giá việc thực hiện

10 Cải tiến 

  tư vấn tiêu chuẩn iso 14001 chứng nhận quản lý môi trường iso 14001 : 2015  chứng nhận iso 14001 tư vấn tiêu chuẩn quản lý môi trường iso 14001 

B. ISC cung cấp dịch vụ Đào tạo, Tư vấn Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường nhằm giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp có hướng tiếp cận có tính hệ thống để quản lý thành công hệ thống môi trường của mình trong phát triển bền vững và gia tăng cơ hội gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu bằng cách:

  • Bảo vệ môi trường nhờ ngăn ngừa và giảm nhẹ các tác động xấu tới môi trường
  • Giảm nhẹ các tác động bất lợi tiềm ẩn của các điều kiện môi trường đối với tổ chức
  • Hỗ trợ tổ chức trong việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ kể các các yêu cầu pháp luật có liên quan
  • Nâng cao kết quả hoạt động môi trường 
  • Đạt được lợi ích về tài chính, giảm thiểu sự lãng phí và thực hiện các giải pháp thân thiện môi trường nhằm nâng cao hình ảnh, uy tín và giá trị văn hóa của tổ chức.  

    tư vấn tiêu chuẩn iso 14001 chứng nhận quản lý môi trường iso 14001 : 2015  chứng nhận iso 14001 tư vấn tiêu chuẩn quản lý môi trường 

 📶📶📶  Đăng ký dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2015 :

Quý khách hàng yêu cầu dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 : 2015- Xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0912188830 hoặc Xác nhận thông tin mục "Bình luận" cuối bài viết để nhận thông tin chi tiết dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn Quản lý môi trường EMS - ISO 14001:   tư vấn tiêu chuẩn iso 14001 chứng nhận quản lý môi trường iso 14001 : 2015 chứng nhận iso 14001 tư vấn tiêu chuẩn quản lý môi trường   

📶📶📶  Thông tin liên hệ :

🌐 Văn phòng ISC Certification - HaNoi: Tầng 6-7 Tower 3H2 – 130 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
🌐 Văn phòng ISC Certification - HCM: Số 611 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
🌐 Văn phòng ISC Certification - DaNang: Số 260 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng  tư vấn tiêu chuẩn iso 14001 chứng nhận quản lý môi trường iso 14001 : 2015 chứng nhận iso 14001 tiêu chuẩn quản lý môi trường     

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP  –  ISC Cert

Hotline: 0912.188 830    Tell: +84. 024 3998 2132    Email:  iso@isc-cert.net     tư vấn tiêu chuẩn iso 14001 chứng nhận quản lý môi trường iso 14001 : 2015 tư vấn tiêu chuẩn ISO 14001  tiêu chuẩn quản lý môi trường   

  Copyright: ISC-ISO 14001 Standard/18.Admin

BÌNH LUẬN & ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ:
Thông tin và Yêu cầu của Bạn sẽ được chúng tôi phản hồi ngay qua Điện thoại và Email.
Trân trọng!

Nội dung ISO 14001 / EMS

Ngày 14/09/2015 tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ...

Chứng nhận ISO 14001

ISC Thực hiện Thủ tục đăng ký và tiến hành ...

Đánh giá và phân tích các khía cạnh môi trường

Trong quá trình áp dụng Hệ thống quản lý môi ...