Trim Qualification Program (Chương trình TQP)

TQP (The Trim Qualification Program) là Chương trình quản lý và kiểm soát chất lượng các nhà cung cấp trong lĩnh vực sản xuất phụ kiện ngành may mặc, nó cung cấp cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp và được đánh giá cấp giấy chứng nhận. TQP tập trung vào hệ thống năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng, đồng thời cung cấp cho các nhà cung cấp với một cách tiếp cận độc đáo về quản lý chất lượng và cải tiến hiệu suất. Mục đích của chương trình TQP là để đảm bảo an toàn sản phẩm và đáp ứng các kỳ vọng về chất lượng sản phẩm, giảm thiểu rủi ro từ hồi sản phẩm sai lỗi và thất bại thử nghiệm. 

Thực hiện các chương trình theo TQP checklist này sẽ giúp xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và đảm bảo rằng các nhà cung cấp phát triển an toàn sản phẩm, quản lý, chất lượng và mức độ hiệu quả là luôn đạt được trong thời gian dài. Chương trình được hỗ trợ bởi các khách hàng và các nhà cung cấp chính toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất phụ kiện cho ngành công nghiệp may mặc. Việc duy trì hệ thống quản lý theo TQP là một cam kết của Tổ chức trong cộng đồng ngành May và Phụ kiện may mặc.    tư vấn Trim Qualification Program  tư vấn tiêu chuẩn tư vấn tqp  tư vấn Trim Qualification Program tư vấn TQP tiêu chuẩn TQP

    tư vấn Trim Qualification Program  tư vấn tiêu chuẩn tư vấn tqp  tư vấn Trim Qualification Program tư vấn TQP tiêu chuẩn TQP

Có 05 “khu vực” kiểm soát khi triển khai TQP:

  • Management Environment / Quản lý môi trường
  • Risk Management / Quản lý rủi ro
  • Process Control / Kiểm soát quá trình
  • Product Testing / Thử nghiệm sản phẩm
  • Monitoring / Đo lường    

Khi  triển khai áp dụng TQP, việc căn cứ vào Đặc thù của Tổ chức (Quy mô, Năng lực thiết bị, Công nghệ, …) và các Yêu cầu theo Trim Qualification Checklist phải bao quát và kiểm soát đầy đủ và có hiệu quả trong 05 khu vực nói trên (Môi trường quản lý; Quản lý rủi ro; Kiểm soát quá trình; Thử nghiệm sản phẩm; Theo dõi và đo lường).       tư vấn Trim Qualification Program  tư vấn tiêu chuẩn tư vấn tqp  tư vấn Trim Qualification Program tư vấn TQP tiêu chuẩn TQP

    tư vấn Trim Qualification Program  tư vấn tiêu chuẩn tư vấn tqp  tư vấn Trim Qualification Program tư vấn TQP tiêu chuẩn TQP

Thông thường, các Tài liệu và Hồ sơ chứng minh Tổ chức áp dụng hệ thống quản lý phù hợp các yêu cầu trong TQP Checklist được ISC xây dựng và Chứng nhận (bởi đơn vị được chỉ định) bao gồm các tài liệu sau:

SĐTC, Trách nhiệm, mô tả công việc các Cá nhân/Bộ phận 

Quy trình hệ thống quản lý chất lượng (ví dụ: chính sách chất lượng, mục tiêu, hướng dẫn và thủ tục cho Hệ thống Quản lý Chất lượng và các quy trình khác)

Hồ sơ đánh giá quản lý      

Tài liệu đánh giá nội bộ (kế hoạch đánh giá nội bộ, báo cáo, vv)

Tài liệu kiểm soát nhà cung cấp (quy trình phê duyệt / tiêu chuẩn phê duyệt, danh sách các nhà cung cấp phê duyệt, hồ sơ đánh giá nhà cung cấp, giám sát thực hiện, ...)

Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ (bao gồm lưu giữ hồ sơ)

Thông số kỹ thuật / yêu cầu sản phẩm

Hướng dẫn kiểm tra, các tiêu chí chấp nhận và các báo cáo kiểm tra và kiểm tra (bao gồm các giai đoạn của IQC, trong quá trình và kiểm tra cuối cùng)

Hướng dẫn công việc / tiêu chuẩn tay nghề cho từng quy trình sản xuất

Lịch trình / hồ sơ sản xuất    

Thủ tục xác định và báo cáo "sự cố"

Thủ tục thu hồi sản phẩm      

Hồ sơ khiếu nại của khách hàng

Báo cáo hành động khắc phục (liên quan đến sự cố, đánh giá nội bộ, khiếu nại, v.v ...)

Lưu trữ hồ sơ về hệ thống truy xuất nguồn gốc

Tài liệu bảo dưỡng thiết bị (kế hoạch, thủ tục, hồ sơ, vv) 

Hiệu chuẩn các thiết bị theo dõi và đo lường (kế hoạch, thủ tục, hồ sơ, vv)

Lịch trình và quy trình vệ sinh     

Danh mục các hoá chất đã được phê duyệt với các Thương hiệu / Nhà sản xuất tương ứng

Các tài liệu kiểm soát dịch hại (danh sách các nhân viên kiểm soát dịch hại được đào tạo, hợp đồng với cơ quan kiểm soát dịch hại bên ngoài, hồ sơ kiểm tra dịch hại vv)

Bản ghi / kế hoạch cho "Đánh giá rủi ro" của toàn bộ quá trình sản xuất 

Hồ sơ đánh giá rủi ro      

Thủ tục / chương trình kiểm tra sản phẩm (bao gồm cả kế hoạch kiểm tra sản xuất, chương trình kiểm tra hợp lý, vv)

Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả và hồ sơ

Chứng nhận hợp chuẩn chung (GCC) cho mỗi sản phẩm (nếu có)

Các báo cáo thử nghiệm trong phòng thí nghiệm (bao gồm Chứng nhận kiểm tra, hồ sơ kiểm tra nội bộ, vv)

Danh sách các quy tắc áp dụng, các lệnh cấm, tiêu chuẩn hoặc quy định 

Hồ sơ kỹ thuật 

Hồ sơ theo dõi kiểm tra vật thể lạ (ví dụ như hồ sơ phát hiện kim loại, hồ sơ kiểm tra độ nhạy hàng ngày của máy dò kim loại ...)

Thủ tục và hồ sơ kim bị hỏng (nếu có)

Hồ sơ cuộc họp trước khi sản xuất     

Kế hoạch Kiểm soát Quy trình 

Thủ tục & Chính sách về những ảnh hưởng không chính đáng 

Đào tạo (thủ tục, nhu cầu đào tạo & hồ sơ).    tư vấn Trim Qualification Program  tư vấn tiêu chuẩn tư vấn tqp  tư vấn Trim Qualification Program tư vấn TQP tiêu chuẩn TQP

📶📶📶  Đăng ký dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận Tiêu chuẩn Trim Qualification Program - TQP :

Quý khách hàng yêu cầu dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn Trim Qualification Program - TQP - Xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0912188830 hoặc Đăng ký tại đây *** để nhận thông tin chi tiết dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn TQP.    tư vấn Trim Qualification Program  tư vấn tiêu chuẩn tư vấn tqp  tư vấn Trim Qualification Program tư vấn TQP tiêu chuẩn TQP

📶📶📶  Thông tin liên hệ :

🌐 Văn phòng ISC Certification - HaNoi: Tầng 6-7 Tower 3H2 – 130 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
🌐 Văn phòng ISC Certification - HCM: Số 611 Điện Biên Phủ, phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
🌐 Văn phòng ISC Certification - DaNang: Số 260 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng    tư vấn Trim Qualification Program  tư vấn tiêu chuẩn tư vấn tqp  tư vấn Trim Qualification Program tư vấn TQP tiêu chuẩn TQP  

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP  –  ISC Cert

Hotline: 0912.188 830    Tell: +84. 024 3998 2132    Email:  iso@isc-cert.net   tư vấn Trim Qualification Program  tư vấn tiêu chuẩn tư vấn tqp  tư vấn Trim Qualification Program tư vấn TQP tiêu chuẩn TQP

Copyright: ISC-TQP Standard/18.Admin
BÌNH LUẬN & ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ:
Thông tin và Yêu cầu của Bạn sẽ được chúng tôi phản hồi ngay qua Điện thoại và Email.
Trân trọng!