ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI - CRS

Tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội ILS  Disney FAMA, ...

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng VDA 6.1 - Tư vấn áp dụng

VDA 6: Tiêu Chuẩn Quản Lý Chất Lượng  Ngành Công ...

ĐÀO TẠO CƠ BẢN & NÂNG CAO 5 CORE TOOLS / IATF 16949 : 2016

Khóa học này giúp cho học viên hiểu rõ từng ...

Hiểu về IATF 16949 và Áp dụng trong thực tế

Tiêu chuẩn IATF 16949  IATF 16949 là tiêu chuẩn về các ...

TƯ VẤN TIÊU CHUẨN IATF 16949 - CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN VDA 6.1

I. Tiêu chuẩn IATF 16949:2016: là tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý ...

Các yêu cầu về tiêu chuẩn ISO 13485:2016

ISO 13485 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý ...

Các nội dung kỹ thuật sử dụng trong ISO 17025:2017

Độ không đảm bảo đo, Liên kết chuẩn, Thử nghiệm ...

Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000/ FSSC 22000.

ISO 22000/ FSSC 22000 : 2018 là tiêu chuẩn hệ thống ...
  12