Tiêu chuẩn Tái chế toàn cầu GRS - Global Recycle Standard

I. Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS   

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS - Global Recycled Standard) được Control Union Certifications phát triển vào năm 2008 và hiện do Textile Exchange quản lý. GRS là một tiêu chuẩn sản phẩm quốc tế, áp dụng tự nguyện, GRS đưa ra các yêu cầu về chứng nhận của bên thứ ba về thành phần tái chế (tối thiểu 20%), chuỗi hành trình sản phẩm, hoạt động xã hội và môi trường và hạn chế về hóa chất ... GRS hướng đến tăng cường sử dụng nguyên liệu tái chế trong sản phẩm và giảm / loại bỏ các tác hại do sản xuất tái chế.

Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS  hiện hành phiên bản GRS 4.0 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2017 (thay thế tiêu chuẩn GRS 3.0).

 tư vấn tiêu chuẩn GRS tiêu chuẩn GRS là gì  tư vấn tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS  chứng nhận tiêu chuẩn GRS 4.0  tư vấn RCS tiêu chuẩn tái chế tiêu chuẩn Global Recycled Standard là gì

II. Các mục tiêu của GRS    

- Liên kết các định nghĩa trên nhiều ứng dụng.

- Theo dõi và truy xuất nguyên liệu đầu vào tái chế. 

- Cung cấp cho khách hàng (cả thương hiệu và người tiêu dùng) một công cụ để đưa ra những quyết định sáng suốt.

- Giảm thiểu tác động có hại của sản xuất tới con người và môi trường.  

- Đảm bảo rằng các nguyên liệu trong sản phẩm cuối cùng được tái chế và xử lý bền vững hơn.

- Đổi mới cách giải quyết các vấn đề chất lượng trong việc sử dụng các vật liệu tái chế.   tư vấn tiêu chuẩn GRS  tư vấn tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS  tiêu chuẩn GRS chứng nhận tiêu chuẩn GRS 4.0  tư vấn RCS tiêu chuẩn tái chế tiêu chuẩn Global Recycled Standard là gì

III. Nội dung của tiêu chuẩn GRS    

Tiêu chuẩn GRS 4.0 bao gồm các phần:

A - Thông tin chung   

- Định nghĩa.     

- Tài liệu tham khảo.  

- Nguyên tắc chứng nhận GRS 4.0

- Yêu cầu đối với nguyên vật liệu tái chế.

- Yêu cầu của chuỗi cung ứng.     

B - Yêu cầu xã hội     

- Chính sách xã hội. 

- Yêu cầu xã hội.       

C - Yêu cầu về môi trường

- Hệ thống quản lý môi trường / EMS.

- Yêu cầu về môi trường.         

D- Yêu cầu về hóa chất    

- Quản lý hóa chất GRS 4.0

- Các hóa chất bị hạn chế / cấm trong GRS. 

Note: GRS sử dụng định nghĩa trong tiêu chuẩn ISO 14021 về thành phần tái chế, với sự giải thích dựa trên Hướng dẫn xanh của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (US Federal Trade Commission).   tư vấn tiêu chuẩn GRS  tư vấn tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS  tiêu chuẩn GRS chứng nhận tiêu chuẩn GRS 4.0  tư vấn RCS tiêu chuẩn tái chế tiêu chuẩn Global Recycled Standard là gì

IV. ISC thực hiện Tư vấn – Đào tạo - Chứng nhận GRS và những lợi ích từ hoạt động áp dụng tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS:

Hoạt động đào tạo, tư vấn triển khai áp dụng tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS của ISC nhằm giúp cho khách hàng nắm vững các khái niệm, thuật ngữ, các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS mà khách hàng đăng ký lựa chọn áp dụng cho đơn vị của mình. Các chuyên gia sẽ tư vấn hướng dẫn cho quý khách hàng thiết lập một hệ thống văn bản, quy trình thủ tục bao gồm đầy đủ trong phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng đã đăng ký. 

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ kiến nghị và đưa ra các đề xuất cho mỗi khách hàng về thông tin hệ thống quản lý tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS áp dụng được xác định dựa trên phân tích bối cảnh của tổ chức; xem xét đánh giá các quá trình hoạt động, các nguồn lực của tổ chức liên quan đến việc triển khai xây dựng, thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý tái chề toàn cầu nhằm giúp tổ chức đạt được các mục tiêu của mình.  Tư vấn Global Recycled Standard   tiêu chuẩn GRS là gì  tư vấn tiêu chuẩn GRS  tư vấn tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS chứng nhận tiêu chuẩn GRS 4.0

tư vấn tiêu chuẩn GRS 4.0

 Tư vấn Global Recycled Standard   tiêu chuẩn GRS là gì  tư vấn tiêu chuẩn GRS   tư vấn tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS   chứng nhận tiêu chuẩn GRS 4.0 tiêu chuẩn Global Recycled Standard là gì

Trong quá trình triển khai thực hiện dịch vụ Tư vấn – Đào tạo - Chứng nhận GRS, ISC đưa ra giải pháp tư vấn quản lý hiệu quả giúp khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong hệ thống quản lý một cách nhanh chóng, thích hợp nhằm sớm giải quyết vấn đề mà tổ chức đang vướng mắc.

Ngoài ra hoạt động đào tạo, tư vấn GRS của ISC còn giúp cho khách hàng nắm chắc các yêu cầu cơ bản các điều khoản tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS để có thể đảm bảo năng lực thực hiện áp dụng một cách hiệu lực, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và sự lãng phí đồng thời thu được những giá trị lợi ích từ việc áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn tái chế toàn cầu, nâng cao hiệu suất các quá trình hoạt động trong tổ chức.  tư vấn tiêu chuẩn GRS  tư vấn tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS  tiêu chuẩn GRS chứng nhận tiêu chuẩn GRS 4.0  tư vấn RCS tiêu chuẩn tái chế tiêu chuẩn Global Recycled Standard là gì

V. Đối tượng & Thời gian áp dụng tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS 

GRS áp dụng cho các tổ chức muốn xác minh thành phần tái chế của sản phẩm (cả thành phẩm và bán thành phẩm) cũng như để xác minh các hoạt động xã hội, môi trường và hóa chất có trách nhiệm trong sản xuất. GRS được phát triển với ngành công nghiệp dệt, may, phụ kiện / công đoạn sản xuất hàng may mặc / Các sản phẩm tái chế (nhựa - nhôm -  ...). Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS này cũng được áp dụng cho các sản phẩm từ bất kỳ ngành công nghiệp nào.    

Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu được sử dụng cho bất kỳ sản phẩm nào chứa ít nhất 20% nguyên liệu tái chế. Mỗi giai đoạn sản xuất phải được chứng nhận, bắt đầu từ giai đoạn tái chế và kết thúc ở người bán cuối cùng trong giao dịch kinh doanh cuối cùng. 

Tổ chức cần xác định bổ sung các yêu cầu của khách hàng, đối tác và sản phẩm, dịch vụ của mình trong chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng toàn cầu, kể cả các yêu cầu của pháp luật.     

Thời gian áp dụng tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS phụ thuộc vào loại hình, quy mô, mức độ phức tạp hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp của tổ chức. Tổ chức cần xác định trong khoảng thời gian hợp lý đủ để hệ thống quản lý chất lượng áp dụng được kiểm tra, đánh giá phù hợp và đáp ứng với các yêu cầu.   tư vấn tiêu chuẩn GRS  tư vấn tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS  tiêu chuẩn GRS chứng nhận tiêu chuẩn GRS 4.0  tư vấn RCS tiêu chuẩn tái chế tiêu chuẩn Global Recycled Standard là gì

VI. Quy trình Tư vấn và Chứng nhận GRS 4.0           

  • Xác nhận thông tin khách hàng: địa điểm, quy mô, phạm vi áp dụng.   
  • Đánh giá điều kiện và bối cảnh của tổ chức (có thể thực hiện tại cơ sở khách hàng).       
  • Tiến hành khóa đào tạo nhận thức tiêu chuẩn GRS, đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn GRS.
  • Tư vấn và trực tiếp xây dựng hệ thống văn bản quy trình, hướng dẫn thực hiện GRS.  
  • Tư vấn thực hiện áp dụng hệ thống văn bản quy trình GRS và cách thức duy trì văn bản hồ sơ kết quả thực hiện.
  • Tư vấn / hướng dẫn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý GRS theo tiêu chuẩn ISO 19011, cách thức lập báo cáo phát hiện đánh giá.
  • Hướng dẫn biện pháp hành động khắc phục, phòng ngừa và giải quyết rủi ro.    
  • Hướng dẫn hoàn thiện hệ thống văn bản chuẩn bị cho hoạt động đánh giá chứng nhận GRS. 
  • Đánh giá chứng nhận, hành động khắc phục sau chứng nhận và nhận giấy chứng chỉ GRS 4.0.   tư vấn tiêu chuẩn GRS  tư vấn tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS   chứng nhận tiêu chuẩn GRS 4.0 tiêu chuẩn GRS là gì  tư vấn RCS tiêu tái chế  tiêu chuẩn Global Recycled Standard là gì  

tư vấn tiêu chuẩn tái chế GRS

Công bố Doanh nghiệp đạt chứng nhận GRS - Nguồn: Textile Exchange

 tư vấn tiêu chuẩn GRS   tư vấn tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS   chứng nhận tiêu chuẩn GRS 4.0  tiêu chuẩn GRS là gì tư vấn RCS tiêu chuẩn tái chế tiêu chuẩn Global Recycled Standard là gì

Bên cạnh việc triển khai Tư vấn – Đào tạo - Chứng nhận GRS, chúng tôi cung cấp Dịch vụ triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, bao gồm: ISO 9001 - ISO 14001 / RCS / OCS / BSCI / WRAP / TQP / BlueSign … liên quan đến lĩnh vực và hoạt động thực tế tại Doanh nghiệp.  Tư vấn Global Recycled Standard   tư vấn tiêu chuẩn GRS  tiêu chuẩn GRS là gì  tư vấn tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS   chứng nhận GRS 4.0 tiêu chuẩn Global Recycled Standard là gì

ISC trân trọng giới thiệu và thực hiện các hoạt động Tư vấn – Đào tạo - Chứng nhận tiêu chuẩn tái chế toàn cầu Global Recycled Standard phù hợp với điều kiện thực tế của Doanh nghiệp, đáp ứng tiến độ (theo yêu cầu) và Giấy chứng nhận GRS 4.0 được công nhận toàn cầu bởi Textile Exchange.   Tư vấn Global Recycled Standard   tiêu chuẩn GRS là gì  tư vấn tiêu chuẩn GRS   tư vấn tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS   chứng nhận tiêu chuẩn GRS 4.0 tiêu chuẩn Global Recycled Standard là gì

📶📶📶  Đăng ký dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS 4.0:

Quý khách hàng yêu cầu dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn Tái chế toàn cầu GRS - Xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0912188830 hoặc Xác nhận thông tin mục "Bình luận" cuối bài viết để nhận thông tin chi tiết dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn GRS 4.0 Tư vấn Global Recycled Standard   tiêu chuẩn GRS là gì  tư vấn tiêu chuẩn GRS  tư vấn tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS chứng nhận tiêu chuẩn GRS 4.0

📶📶📶  Thông tin liên hệ :

🌐 Văn phòng ISC Certification - HaNoi: Tầng 6-7 Tower 3H2 – 130 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
🌐 Văn phòng ISC Certification - HCM: Số 611 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
🌐 Văn phòng ISC Certification - DaNang: Số 260 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng  tư vấn Global Recycled Standard     tư vấn tiêu chuẩn GRS  tiêu chuẩn GRS là gì  tư vấn tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS   chứng nhận tiêu chuẩn GRS 4.0  

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP  –  ISC Cert

Hotline: 0912.188 830    Tell: +84. 024 3998 2132    Email:  hopchuaniso@gmail.com    Tư vấn Global Recycled Standard     tư vấn tiêu chuẩn GRS    tư vấn tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS   chứng nhận tiêu chuẩn GRS 4.0 tiêu chuẩn GRS là gì

Copyright: ISC-GRS Standard/18.Admin
BÌNH LUẬN & ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ:
Thông tin và Yêu cầu của Bạn sẽ được chúng tôi phản hồi ngay qua Điện thoại và Email.
Trân trọng!

Hiệu quả của việc xây dựng Hệ thống quản lý ISO "nghiêm túc"

Sau quá trình áp dụng ISO tại các Tổ chức ...

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

ISC cung cấp các Module đào tạo các Hệ thống ...

TƯ VẤN BCI # CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN BETTER COTTON INTIATIVE

BCI (Better Cotton Initiative) - Sáng kiến Bông tốt hơn là ...

Tiêu chuẩn dệt may hữu cơ toàn cầu # Chứng nhận tiêu chuẩn GOTS

The Global Organic Textile Standard là tiêu chuẩn dệt may ...

Chứng nhận các Hệ thống quản lý ISO

ISC trực tiếp đánh giá, liên kết với các Tổ ...

Triển khai chương trình Trim Qualification Program - TQP tại các Doanh nghiệp may mặc

TQP (The Trim Qualification Program) là Chương trình quản lý ...