Tiêu chuẩn quản lý chất lượng VDA 6.1 - Tư vấn áp dụng

VDA 6: Tiêu Chuẩn Quản Lý Chất Lượng  Ngành Công Nghiệp Ô Tô (Đức)

VDA 6.1 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ngành công nghiệp ô tô của Đức VDA-QMC (Verband der Automobil-Industrie) thuộc bộ 05 tiêu chuẩn từ VDA 6.1, VDA 6.2, VDA 6.3, VDA 6.4, VDA 6.5, do Hiệp hội ô tô Đức phát triển, phiên bản mới nhất ban hành năm 2016 đã trở thành bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất ô tô Đức bao gồm các đại lý, trung gian và các nhà cung cấp sản xuất ô tô trong chuỗi cung ứng.

Mục đích của hệ thống quản lý chất lượng QMS ô tô VDA 6.1 là cải tiến liên tục, bảo vệ, giảm thiểu tác động xấu đến chất lượng và giải quyết rủi ro trong toàn bộ chu trình sản phẩm, dịch vụ.  tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1 tư vấn tiêu chuẩn VDA  chứng nhận VDA tiêu chuẩn

tu-van-tieu-chuan-vda

Các tiêu chuẩn trong Bộ VDA 6: VDA 6.1, VDA 6.2, VDA 6.3, VDA 6.4, VDA 6.5

  tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1 tư vấn tiêu chuẩn VDA  chứng nhận VDA tiêu chuẩn tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1 

Tiêu chuẩn VDA 6.1 ban hành dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001: 2015/ IATF 16949: 2016 và đưa ra các bổ sung riêng biệt để phù hợp với thị trường Đức nói riêng và thị trường thế giới nói chung.

VDA 6.1 bao gồm tất cả các phần của ISO 9001: 2015 với việc bổ sung các yêu cầu cụ thể như:

  • Xác định rủi ro sản phẩm - đây là những rủi ro liên quan đến hiệu suất của sản phẩm và ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình thiết lập,
  • Sự hài lòng của nhân viên để họ cảm nhận thấy rằng công ty của nhân viên, cũng như nhu cầu và nguyện vọng của người lao động sẽ được thực hiện thông qua cách tiếp cận của công ty về chất lượng.
  • Cấu trúc Sản phẩm được cung cấp để mua, sở hữu và sử dụng bởi khách hàng hoặc thị trường.
  • Lịch sử chất lượng - Hệ thống mô tả lịch sử chất lượng sản phẩm được cung cấp cho khách hàng và cung cấp tổng quan về tình hình trong khoảng thời gian được chỉ định.

VDA 6.1 được chia thành hai phần, phần đầu tiên được gọi là phần quản lý hệ thống và phần còn lại tập trung vào quản lý kỹ thuật đối với Sản phẩm và Quá trình. Bất kỳ công ty nào trải qua quá trình kiểm tra và muốn được đăng ký đánh giá sự phù hợp phải đạt được độ tin cậy chính xác ít nhất 90% trong mọi vấn đề, quá trình hoạt động chất lượng.

Theo VDA, chất lượng được coi là cơ sở cho thành công lớn. Đổi mới và chất lượng vượt trội là nền tảng của các vị trí hàng đầu của các nhà sản xuất ô tô Đức trên thị trường thế giới.

Đảm bảo chất lượng là trách nhiệm của các nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp của họ. Do đó, các nhà sản xuất xe hơi và nhà cung cấp cũng được ủy nhiệm để cung cấp nguồn nhân lực, tổ chức, vật chất và tài chính để chứng minh chất lượng sản xuất của họ.

Theo VDA, mỗi một thành phần trong chuỗi cung ứng chịu trách nhiệm về sản phẩm và đồng thời phải chú ý đến mối quan hệ giữa những người tham gia khác trong chuỗi cung ứng. Điều quan trọng cần lưu ý là trách nhiệm về chất lượng là không thể tách rời hoàn toàn và phải tuân thủ một thỏa thuận chất lượng chung.

Các nhà sản xuất ô tô và các nhà cung cấp theo VDA tiến hành để xác định các tính năng cụ thể chính của sản phẩm, trong đó có trách nhiệm cá nhân, mối quan hệ, thời hạn, chi phí và mục tiêu chất lượng cũng như việc tạo ra một thiết kế phổ biến trong thời gian có thể đạt được và mục tiêu rõ ràng. Đối tác phải cam kết hợp tác trong việc phát triển trách nhiệm của mình và tuân thủ thời hạn, chi phí và sẽ tìm cách cải thiện chất lượng và sự đảm bảo trong quá trình sản xuất dọc theo toàn bộ chuỗi cung ứng.

Tiêu chuẩn này cung cấp nhà sản xuất và nhà cung cấp ô tô không chỉ tuân thủ tất cả các điều khoản, mà còn thực tế là khi nói đến bất kỳ thay đổi thời hạn, thực hành, vật liệu, công nghệ, các điểm lắp đặt và các điều kiện cho việc sử dụng chúng trong sản xuất, nó là cần thiết để cung cấp cho sự thay đổi cần lưu ý trong thời điểm thích hợp trước.

Nếu một lỗi được phát hiện hoặc bất đồng, sản xuất ô tô và các nhà cung cấp của họ có nghĩa vụ thông báo ngay cho phần còn lại của chuỗi, do đó họ có thể ngay lập tức (không chậm trễ) được sử dụng phương tiện thích hợp để ngăn chặn sự sai sót của mình gây ra (theo VDA gọi là "nguyên nhân gốc rễ") bất đồng hoặc sai sót có thể được loại bỏ vĩnh viễn. Yêu cầu này đã được thực hiện trong VDA để đảm bảo sự hợp tác gần nhất có thể và với tinh thần tin tưởng lẫn nhau giữa những người tham gia.

Đối với hoạt động bảo hành phải được làm rõ với nhà cung cấp phù hợp với các thỏa thuận hợp đồng liên quan đến trách nhiệm pháp lý. Việc bảo lãnh phải minh bạch. VDA khuyến nghị hoạt động mua hàng theo các điều khoản và điều kiện để làm rõ chi phí chất lượng.

Các nhà sản xuất ô tô và các nhà cung cấp của họ cam kết không đổ lỗi cho công chúng. Bất kỳ thông tin liên lạc bên ngoài có thể được yêu cầu, nhưng thông tin liên lạc như vậy phải được đối chiếu và phối hợp. Như một tiêu chuẩn, đây là sự phối hợp của nhà sản xuất ô tô. Tuy nhiên, hướng dẫn này không miễn trừ trách nhiệm của nhà cung cấp.    tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1 tư vấn tiêu chuẩn VDA  chứng nhận VDA tiêu chuẩn

VDA 6.1 yêu cầu hệ thống chứa 2 phần chính:

  1. Phần M: Công Ty và Quản Lý (7 elements) đưa ra các yêu cầu như quản lý trách nhiệm, tài chính cân nhắc, đào tạo, nội bộ kiểm toán, của công ty chiến lược, khách hàng và nhân viên sự hài lòng, cũng như trách nhiệm sản phẩm và an toàn.
  2. Phần P: Sản Phẩm và Process (16 elements) đưa ra các yêu cầu như sản phẩm & quá trình liên quan các yếu tố chất lượng từ một có hệ thống quan điểm.  tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1 tư vấn tiêu chuẩn VDA  chứng nhận VDA tiêu chuẩn

Ngoài các elements theo ISO 9001, IATF 16949:2016 thì VDA 6.1 quy định một số elements đặc biệt sau đây yêu cầu:

  •  Tài Chính Cân Nhắc cho Chất Lượng Hệ Thống Quản Lý chi phí cho không sản phẩm chất lượng, cải thiện của hiệu quả cho quy trình, key chỉ số hoạt động và tài chính báo cáo / tư vấn VDA 6.1
  •  Công Nhận của Sản Phẩm Rủi Ro  giảm thiểu của sản phẩm rủi ro trong quá trình sản xuất và quá trình lắp ráp, nâng cao nhận thức của tất cả các nhân viên về tác động của không phù hợp trên các sản phẩm / tư vấn VDA 6.1
  •  Z1 Của Công Ty Chiến Lược  điều chỉnh chiến lược kế hoạch kinh doanh bao gồm đo lường, phân tích của kinh doanh dữ liệu hiệu suất cũng như khách hàng và nhân viên sự hài lòng / tư vấn VDA 6.1
  •  Contract, xem xét và chất lượng trong việc phục vụ  tập trung vào: 1) sau khi Bán Hàng và 2) Thị Trường Thông Tin Phản Hồi cho một sự hiểu biết tốt hơn, mỗi câu hỏi được giải thích bằng cách sử dụng thực tế ví dụ tiếp theo là đề nghị thực hiện phương pháp.    tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools 

tu-van-tieu-chuan-vda-6.1tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools 

📶📶📶  Đăng ký dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn VDA 6.1:

Quý khách hàng yêu cầu dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn VDA 6.1 - Xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0912188830 hoặc Xác nhận thông tin mục "Bình luận" cuối bài viết để nhận thông tin chi tiết dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn VDA 6.1    tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools 

📶📶📶  Thông tin liên hệ :

🌐 Văn phòng ISC Certification - HaNoi: Tầng 6-7 Tower 3H2 – 130 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
🌐 Văn phòng ISC Certification - HCM: Số 611 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
🌐 Văn phòng ISC Certification - DaNang: Số 260 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng
      tư vấn iatf 16949    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP  –  ISC Cert

Hotline: 0912.188 830    Tell: +84. 024 3998 2132    Email:  iso@isc-cert.net     tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools 

Copyright: ISC-VDA Standard/18.Admin

BÌNH LUẬN & ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ:
Thông tin và Yêu cầu của Bạn sẽ được chúng tôi phản hồi ngay qua Điện thoại và Email.
Trân trọng!

Quản lý chất lượng toàn diện TQM

Giới thiệu chungTừ 1950 đến nay hình thành rất nhiều quan điểm, ...

Đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 - ISO 45001:2018

Đánh giả rủi ro theo yêu cầu của OHSAS 18001 ...

Tiêu chuẩn quản lý An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Hàng năm, trên toàn cầu có hàng triệu người lao ...

Lean manufacturing - Sản xuất tinh gọn

Lean manufacturing: công cụ để tăng sự cạnh tranh của doanh ...

Áp dụng HACCP trong ngành thực phẩm

HACCP là tên viết tắt của Hazard Analysis Critical Control ...

Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000/ FSSC 22000.

ISO 22000/ FSSC 22000 : 2018 là tiêu chuẩn hệ thống ...