Tiêu chuẩn quản lý An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Hàng năm, trên toàn cầu có hàng triệu người lao động bị thương hoặc thiệt mạng do tai nạn và bệnh tật liên quan đến công việc. Các tổ chức trên thế giới nhận thức được nhu cầu phải cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, giảm khả năng xảy ra tai nạn đồng thời thể hiện rằng họ đang quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Tiêu chuẩn quốc tế mới về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cung cấp mô hình được thế giới chấp nhận nhằm bảo vệ người lao động cũng như tính bền vững của tổ chức.

“Tiêu chuẩn Quốc tế về Sức khoẻ và An toàn Nghề nghiệp (OH & S) đã được công bố và được thiết lập để phù hợp với thực tiễn môi trường làm việc trên toàn cầu”.

ISO 45001: 2018 - Các yêu cầu cùng hướng dẫn sử dụng trong hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp -  cung cấp một bộ quy trình mạnh mẽ và hiệu quả để cải thiện an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiêu chuẩn được thiết kế để giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô và ngành nghề trên khắp thế giới giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc. ISO 45001 cung cấp cho các cơ quan chính phủ, ngành kinh tế và các bên liên quan một tài liệu hướng dẫn hiệu quả để cải thiện an toàn lao động. Thông qua cấu trúc dễ sử dụng, nó có thể được áp dụng cho các nhà máy, các đối tác và các cơ sở sản xuất ở khắp nơi trên thế giới (Tư vấn ISO 45001:2018)

Ông David Smith, Chủ tịch ủy ban dự án ISO/PC 283 đã phát triển tiêu chuẩn ISO 45001 tin rằng Tiêu chuẩn Quốc tế mới sẽ là một thay đổi thực sự cho hàng triệu công nhân: "Hy vọng rằng ISO 45001 sẽ dẫn tới sự cải thiện lớn về môi trường làm việc cũng như giảm thiểu tai nạn và bệnh tật liên quan tới công việc trên toàn thế giới”. Tiêu chuẩn mới sẽ giúp các tổ chức tạo ra một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho công nhân và du khách thông qua việc liên tục nâng cao hiệu quả hoạt động của OH & S (Tư vấn ISO 45001:2018)

Ông Smith cho biết thêm: "Các nhà tiêu chuẩn trên thế giới đã cùng nhau tạo ra một khuôn khổ để môi trường làm việc trở nên an toàn hơn cho tất cả mọi người, bất kể đó là lĩnh vực nào và ở bất cứ đâu trên thế giới." Các hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp được phát triển bởi ISO/PC 283 với Cơ quan tiêu chuẩn Anh (BSI) làm ban thư ký ủy ban và hơn 70 quốc gia đã tham gia trực tiếp vào việc tạo ra tài liệu quan trọng này.

Vì tiêu chuẩn ISO 45001 được thiết kế để tích hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác, đảm bảo mức độ tương thích cao với các phiên bản mới của ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng) và ISO 14001 (Hệ thống quản lý môi trường), các doanh nghiệp đã triển khai một tiêu chuẩn ISO sẽ hoàn toàn có lợi thế rất lớn khi quyết định làm việc theo hướng ISO 45001 (Tư vấn ISO 45001:2018)

Tiêu chuẩn OH&S mới dựa trên các yếu tố chung được tìm thấy trong tất cả các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý của ISO và sử dụng một mô hình PDCA (Plan-Do-Check-Act) đơn giản, cung cấp một khuôn khổ cho các tổ chức lên kế hoạch những gì họ cần để đưa vào giảm thiểu nguy cơ gây hại.

    tư vấn ISO 45001 - chứng nhận iso 45001:2018 - tư vấn tiêu chuẩn an toàn sức khỏe nghề nghiệp iso 45001 - chứng nhận iso

 


 

    tư vấn ISO 45001 - chứng nhận iso 45001:2018 - tư vấn tiêu chuẩn an toàn sức khỏe nghề nghiệp iso 45001 - chứng nhận iso

 ISO 45001 sẽ thay thế OHSAS 18001 - tài liệu tham khảo cũ về sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc. Các tổ chức đã được chứng nhận OHSAS 18001 sẽ có ba năm để tuân thủ tiêu chuẩn mới ISO 45001, mặc dù chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001 không phải là yêu cầu của bộ tiêu chuẩn.

ISO sẽ có những chiến dịch truyền thông xã hội nhằm nâng cao nhận thức về ISO 45001. Chiến dịch ISO 45001 toàn cầu (từ ngày 12 - 16 tháng 3 năm 2018) sẽ thu hút các bên liên quan trong cộng đồng tiêu chuẩn và các thành viên khác, bao gồm các thành viên ISO và đối tác, tập trung nói về tầm quan trọng của tiêu chuẩn ISO 45001. Trong số những điểm nổi bật là cuộc trò chuyện trực tiếp với các chuyên gia ISO 45001 vào ngày 13/3.

Nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe (nghề nghiệp) theo yêu cầu của ISO 45001:2018, ISC đã phối hợp với các Doanh nghiệp đã được ISC tư vấn và chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 về kế hoạch và lộ trình triển khai nhằm đảm bảo chặt trẽ hơn nữa trong công tác quản lý an toàn – sức khỏe – nghề nghiệp tại Doanh nghiệp dựa trên các thay đổi / bổ sung mang tính hệ thống quản lý của Tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

Việc tích hợp hệ thống quản lý đang áp dụng tại Doanh nghiệp (như ISO 9001:2015 hoặc/và ISO 14001:2015 …) với ISO 45001:2018 đã và đang được ISC triển khai tích hợp và chuyển đổi tại các khách hàng của ISC cũng như nhu cầu của cộng đồng Doanh nghiệp trên toàn quốc.

    tư vấn ISO 45001 - chứng nhận iso 45001:2018 - tư vấn tiêu chuẩn an toàn sức khỏe nghề nghiệp iso 45001 - chứng nhận iso

 

 

Nguồn: ISC/Tư vấn ISO 45001 / ISO 45001:2018

    tư vấn ISO 45001 - chứng nhận iso 45001:2018 - tư vấn tiêu chuẩn an toàn sức khỏe nghề nghiệp iso 45001 - chứng nhận iso

 

 

 

BÌNH LUẬN & ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ:
Thông tin và Yêu cầu của Bạn sẽ được chúng tôi phản hồi ngay qua Điện thoại và Email.
Trân trọng!

Quản lý chất lượng toàn diện TQM

Giới thiệu chungTừ 1950 đến nay hình thành rất nhiều quan điểm, ...

Đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 - ISO 45001:2018

Đánh giả rủi ro theo yêu cầu của OHSAS 18001 ...

Lean manufacturing - Sản xuất tinh gọn

Lean manufacturing: công cụ để tăng sự cạnh tranh của doanh ...

Áp dụng HACCP trong ngành thực phẩm

HACCP là tên viết tắt của Hazard Analysis Critical Control ...

Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000/ FSSC 22000.

ISO 22000/ FSSC 22000 : 2018 là tiêu chuẩn hệ thống ...

Các nội dung kỹ thuật sử dụng trong ISO 17025:2017

Độ không đảm bảo đo, Liên kết chuẩn, Thử nghiệm ...