ĐÀO TẠO CƠ BẢN & NÂNG CAO 5 CORE TOOLS / IATF 16949 : 2016

Khóa học này giúp cho học viên hiểu rõ từng công cụ trong 5 Core tools và có khả năng vận dụng các công cụ trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949:2016. Sau khóa học các học viên sẽ:

 • Hiểu rõ các khái niệm về thống kê 
 • Hiểu khái niệm Mistake Proofing & Poka-yoke.
 • Có khả năng ứng dụng từng công cụ để xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn IATF 16949.
 • Có kỹ năng điều hành nhóm đa chức năng để triển khai thực hành PFMEA hoặc DFMEA
 • Có kỹ năng lập Control chart, tính toán Cpk, Ppk
 • Có kỹ năng điều hành thực hành MSA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO FIVE CORE TOOLS / IATF 16949 : 2016  

I. Giới thiệu khóa học 

 • Khóa học 5 công cụ ( 5 core tools ) nhằm cung cấp cho học viên sự hiểu biết toàn diện về các công cụ cốt lõi của ISO/TS16949 và giải thích các yêu cầu cho việc triển khai thực tế. Khóa học phân tích về nội dung yêu cầu của mỗi công cụ bao gồm các tài liệu thích hợp của những công cụ này, và làm thế nào để sử dụng những công cụ này trong hoạt động của tổ chức phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO / TS 16949.
 • Khóa học này cũng thích hợp cho những nhân viên không sử dụng các công cụ trong công việc bình thường của họ, nhưng cần phải có sự hiểu biết về những gì mà các công cụ cốt lõi bao hàm.    tư vấn iatf 16949    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools

Khóa học này giúp cho học viên hiểu rõ từng công cụ trong 5 Core tools và có khả năng vận dụng các công cụ trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949:2016. Sau khóa học các học viên sẽ:

 • Hiểu rõ các khái niệm về thống kê.
 • Hiểu khái niệm Mistake Proofing & Poka-yoke.
 • Có khả năng ứng dụng từng công cụ để xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn IATF 16949.
 • Có kỹ năng điều hành nhóm đa chức năng để triển khai thực hành PFMEA hoặc DFMEA
 • Có kỹ năng lập Control chart, tính toán Cpk, Ppk
 • Có kỹ năng điều hành thực hành MSA     tư vấn iatf 16949    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools

tu-van-tieu-chuan-iatf-16949

tư vấn iatf 16949    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools

II. Chương trình đào tạo 5 Core tools :

Các nội dung đào tạo về từng mục kèm theo bài tập thực hành (Exercises) chi tiết sau:

1. SPC – Statistic Process Control 

 • Process Management principles
 • Check list
 • Charts with Excel software
 • Pareto Chart ( Exercises)
 • Fish bone (Exercises)
 • Normal Distribution (Exercises)
 • Cp và Cpk caculation (Exercises)
 • Histogram Chart (Exercises)
 • Scatter Chart (Exercises)
 • Data - qualitative, quantitative, continous, discrete vaiables
 • Control Chart
 • Xbar-R Chart (Exercises)
 • I-MR Chart (Exercises)
 • P Chart (Exercises)
 • nP Chart (Exercises)
 • C Chart (Exercises)
 • U Chart (Exercises)
 • Final Examination

2. FMEA - Failure Mode and Effect Analysis 

 • FMEA applying
 • Steps to conduct FMEA
 • Design FMEA (Exercises)
 • Process FMEA (Exercises)
 • FMEA evaluation (Exercises)
 • Control Plan (Exercises)

3. MSA – Measurement System Analysis 

 • Sources of Measurement System
 • Accurracy, Precision, Discrimination
 • Reproducibility, Reproducibility
 • GRR calculation (Exercises)

4. APQP - Advance Product Quality Planning  

 • APQA Five stages
 • Planning (Exercises)
 • Design development (Exercises)
 • Process development (Exercises)
 • Product and Process validation
 • Feedback, assessment and corrective actions
 • Control plan (Exercises)

5. PPAP - Production Part Approval Process 

 • PPAP concept
 • IATF 16949 requirements
 • PPAP requirements  (Exercises)
 • Part Submission Warrant (PSW)
 • Customer Notification
 • PPAP Record Retention (Exercises)

 tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools 

III. Mục tiêu sau khóa học:

Chương trình đào tạo 5 công cụ (five core tools) có nội dung cụ thể sẽ được ISC thiết kế phù hợp với yêu cầu của Doanh nghiệp và năng lực hiện tại của Team vận hành hệ thống quản lý chất lượng  IATF 16949. Số buổi học từ 03 – 04 mandays được chuyên gia IATF của ISC sẽ thực hiện đào tạo và hướng dẫn thực hành trực tiếp tại Doanh nghiệp.  Sau khóa học, học viên hiểu và áp dụng thành thạo 5 core tools trong công việc và duy trì hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949:2016, bao gồm:

- SPC - khái niệm cơ bản; biểu đồ (X-bar, R); Biểu đồ thuộc tính cho phế phẩm (p), (np) biểu đồ thuộc tính cho khuyết tật (c), (u), Thiết lập biểu đồ/ thiết lập giới hạn/ phân tích/ kiểm soát quá trình/ Phân tích năng lực quá trình (Pp/ Ppk / Cp / Cpk);

- MSA - Hệ thống đo lường và quá trình đo lường; Nghiên cứu Độ ổn định, Độ lệch, Độ tuyến tính, các ví dụ; Nghiên cứu độ lặp lại và độ tái lặp của hệ thống đo lường, các ví dụ; SPC và MSA có liên quan đến ISO 9001, và IATF 16949:2016 như thế nào;

- FMEA - FMEAs cho thiết kế sản phẩm và quá trình; phát triển FMEA cho thiết kế sản phẩm; phát triển FMEA cho quá trình sản xuất; đặc điểm của một FMEA hiệu quả; FMEA trong mối liên kết với IATF 16949:2016;

- APQP & PPAP - Khái niệm cơ bản về hoạch định APQP; Thiết kế, Phát triển sản phẩm, quá trình; Xác nhận sản phẩm và quá trình ; PPAP; Sản xuất, phản hồi, đánh giá và hành động khắc phục;

 tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools 

📶📶📶  Đăng ký dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn IATF 16949 - 5 Core Tools:

Quý khách hàng yêu cầu dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn IATF 16949 - 5 Core Tools - Xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0912188830 hoặc Xác nhận thông tin mục "Bình luận" cuối bài viết để nhận thông tin chi tiết dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn IATF 16949 - 5 Core Tools        tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools 

📶📶📶  Thông tin liên hệ :

🌐 Văn phòng ISC Certification - HaNoi: Tầng 6-7 Tower 3H2 – 130 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
🌐 Văn phòng ISC Certification - HCM: Số 611 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
🌐 Văn phòng ISC Certification - DaNang: Số 260 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng    tư vấn iatf 16949    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP  –  ISC Cert

Hotline: 0912.188 830    Tell: +84. 024 3998 2132    Email:  iso@isc-cert.net  tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools 

Copyright: ISC-IATF Standard/18.Admin

BÌNH LUẬN & ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ:
Thông tin và Yêu cầu của Bạn sẽ được chúng tôi phản hồi ngay qua Điện thoại và Email.
Trân trọng!

Quản lý chất lượng toàn diện TQM

Giới thiệu chungTừ 1950 đến nay hình thành rất nhiều quan điểm, ...

Đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 - ISO 45001:2018

Đánh giả rủi ro theo yêu cầu của OHSAS 18001 ...

Tiêu chuẩn quản lý An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Hàng năm, trên toàn cầu có hàng triệu người lao ...

Lean manufacturing - Sản xuất tinh gọn

Lean manufacturing: công cụ để tăng sự cạnh tranh của doanh ...

Áp dụng HACCP trong ngành thực phẩm

HACCP là tên viết tắt của Hazard Analysis Critical Control ...

Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000/ FSSC 22000.

ISO 22000/ FSSC 22000 : 2018 là tiêu chuẩn hệ thống ...