Chứng nhận TQP

Thủ tục đăng ký và tiến hành đánh giá chứng nhận Tim Qualification Programdo ISC tư vấn triển khai bao gồm các bước sau:

Trim Qualification Program (TQP) là Hệ thống các nôi dung (theo Bảng checklist) được dùng để kiểm soát chất lượng của các ngành hàng phụ kiện may mặc.  Chương trình chứng nhận TQP được thực hiện bởi Bên thứ 2 (đại diện và đươc Khách hàng chỉ định) và đánh giá cấp xác nhận phù hợp ACHIEVEMENT AWARD.

    tư vấn Trim Qualification Program  tqp checklist tư vấn tqp  tư vấn Trim Qualification Program tư vấn TQP check list tư vấn TQP

     tư vấn tqp chứng nhận tqp  Tư vấn Trim Qualification Program

ISC đại diện Khách hàng triển khai Xây dựng tài liệu theo các quy định trong Trim Qualification Program Checklist, Thiết lập hồ sơ Chứng nhận TQP, Tư vấn lập Báo cáo đánh giá sự phù hợp - Trim Qualification Program Assessment Report với Đơn vị được chỉ định Chứng nhận (Đại diện Khách hàng - Bên thứ 2).

Thủ tục ISC triển khai Chứng nhận TQP bao gồm:

    tư vấn Trim Qualification Program chứng nhận tư vấn tiêu chuẩn tư vấn tqp  tư vấn Trim Qualification Program tư vấn TQP tiêu chuẩn TQP

 

     tư vấn tqp chứng nhận tqp  Tư vấn Trim Qualification Program chứng nhận TQP

    tư vấn Trim Qualification Program chứng nhận tư vấn tiêu chuẩn tư vấn tqp  tư vấn Trim Qualification Program tư vấn TQP tiêu chuẩn TQP

📶📶📶  Đăng ký dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận Tiêu chuẩn Trim Qualification Program TQP:

Quý khách hàng yêu cầu dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn Trim Qualification Program TQP - Xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0912188830 hoặc Đăng ký tại đây *** để nhận thông tin chi tiết dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn TQP.

    tư vấn Trim Qualification Program  tư vấn tiêu chuẩn tư vấn tqp  tư vấn Trim Qualification Program tư vấn TQP tiêu chuẩn TQP

📶📶📶  Thông tin liên hệ :

🌐 Văn phòng ISC Certification - HaNoi: Tầng 6-7 Tower 3H2 – 130 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
🌐 Văn phòng ISC Certification - HCM: Số 611 Điện Biên Phủ, phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
🌐 Văn phòng ISC Certification - DaNang: Số 260 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng
     tư vấn Trim Qualification Program  tư vấn tiêu chuẩn tư vấn tqp  tư vấn Trim Qualification Program tư vấn TQP tiêu chuẩn TQP  

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP  –  ISC Cert

Hotline: 0912.188 830    Tell: +84. 024 3998 2132    Email:  iso@isc-cert.net
   
tư vấn Trim Qualification Program  tư vấn tiêu chuẩn tư vấn tqp  tư vấn Trim Qualification Program tư vấn TQP tiêu chuẩn TQP

Copyright: ISC-TQP Standard/16.Admin

    tư vấn Trim Qualification Program  tư vấn tiêu chuẩn tư vấn tqp  tư vấn Trim Qualification Program tư vấn TQP tiêu chuẩn TQP

BÌNH LUẬN & ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ:
Thông tin và Yêu cầu của Bạn sẽ được chúng tôi phản hồi ngay qua Điện thoại và Email.
Trân trọng!

Trim Qualification Program (Chương trình TQP)

TQP (The Trim Qualification Program) là Chương trình quản lý ...