Chứng nhận SA 8000

Thủ tục đăng ký và tiến hành đánh giá chứng nhận SA 8000:2008 (bởi Tổ chức có đủ năng lực) bao gồm các bước sau:

ISC trân trọng giới thiệu và thực hiện các dịch vụ Chứng nhận SA 8000:2008 theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

BÌNH LUẬN & ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ:
Thông tin và Yêu cầu của Bạn sẽ được chúng tôi phản hồi ngay qua Điện thoại và Email.
Trân trọng!