Các nội dung kỹ thuật sử dụng trong ISO 17025:2017

Độ không đảm bảo đo, Liên kết chuẩn, Thử nghiệm thành thạo ... là những yêu cầu mang tính kỹ thuật đối với hoạt động Tư vấn tiêu chuẩn năng lực Phòng thử nghiệm - hiệu chuẩn và là điều kiện tiên quyết để tiến hành đánh giá Công nhận năng lực phòng thử nghiệm phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025:2017 (phiên bản cũ ISO 17025:2005)

Với kinh nghiệm triển khai Tư vấn áp dụng Hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm - hiệu chuẩn ISO 17025 và phối hợp với các Đơn vị có chức năng trong việc đánh giá chứng nhận Năng lực phòng thử nghiệm phù hợp với ISO/IEC 17025, ISC chia sẻ một số khái niệm mang tính cốt lõi và xuyên xuốt quá trình triển khai và áp dụng ISO/IEC 17025:2017

tư vấn ISO 17025 tiêu chuẩn năng lực phòng thử nghiệm chứng nhận iso 17025:2017 tư vấn áp dụng iso 17025 chứng nhận iso 17025 tư vấn tiêu chuẩn iso 17025:2017 là gì 

 

I. Độ không đảm bảo đo:

Ví dụ về Sự tăng sai số và tăng độ không đảm bảo đo theo thời gian

Thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể qui cho đại lượng đo một cách hợp lý

  • Thông số có thể là độ lệch chuẩn ( hoặc bội của nó ), hoặc là ½ của khoảng với mức tin cậy đã định (tư vấn iso 17025)
  • Nói chung, độ không đảm bảo đo gồm nhiều thành phần. Một số thành phần có thể được đánh giá bằng phân bố thống kê các kết quả của một dãy phép đo và có thể được đặc trưng bằng độ lệch chuẩn thực nghiệm. Các thành phần khác, cũng có thể được đặc trưng bằng độ lệch chuẩn, được đánh giá từ các phân bố xác suất mô phỏng trên cơ sở thực nghiệm hoặc các thông tin khác
  • Kết quả đo được hiểu là ước lượng tốt nhất về giá trị của đại lượng đo và tất cả các thành phần của độ không đảm bảo đo, bao gồm cả những thành phần do các ảnh hưởng hệ thống như các thành phần gắn với những sự hiệu chỉnh và gắn với các qui chiếu gây ra, đều góp phần vào độ phân tán

tư vấn ISO 17025 tiêu chuẩn năng lực phòng thử nghiệm chứng nhận iso 17025:2017 tư vấn áp dụng iso 17025 chứng nhận iso 17025 tư vấn tiêu chuẩn iso 17025:2017 là gì 

 

II. Liên kết chuẩn:


Ví dụ: Kết quả Hiệu chuẩn cân trọng lượng (so với mẫu chuẩn)

Tất cả các thiết bị sử dụng cho công việc thử nghiệm và/ hoặc hiệu chuẩn, kể cả thiết bị đo phụ (ví dụ: để xác định điều kiện môi trường) có ảnh hưởng đáng kể đến độ chính xác hoặc tính đúng đắn của kết quả hiệu chuẩn, thử nghiệm hoặc lấy mẫu phải được hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng, PTN phải xây dựng chương trình và thủ tục để hiệu chuẩn thiết bị - chương trình cần bao gồm hệ thống lựa chọn, sử dụng, hiệu chuẩn, kiểm tra, kiểm soát, bảo trì các chuẩn đo lường, các mẫu chuẩn được sử dụng như các chuẩn đo lường, thiết bị đo và thử nghiệm được sử dụng để thực hiện các phép thử nghiệm và hiệu chuẩn.

tư vấn ISO 17025 tiêu chuẩn năng lực phòng thử nghiệm chứng nhận iso 17025:2017 tư vấn áp dụng iso 17025 chứng nhận iso 17025 tư vấn tiêu chuẩn iso 17025:2017 là gì 

 

III. Thử nghiệm thành thạo:

 Thử nghiệm thành thạo là một trong các hoạt động của Văn phòng Công nhận Chất lượng. Hoạt động này được triển khai từ năm 1996 nhằm hỗ trợ công nhận phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn trong phạm vi cả nước

  • Thử nghiệm thành thạo là đầu mối của APLAC giúp các phòng thí nghiệm trong nước có thể so sánh năng lực của mình với quốc tế, góp phần nâng cao năng lực của PTN trong nước.
  • Chương trình có sự tham gia tư vấn kỹ thuật của các chuyên gia kỹ thuật các Viện, PTN, đơn vị sản xuất.
  • Mục tiêu của Chương trình thử nghiệm thành thạo là giúp các phòng thử nghiệm trong và ngoài hệ thống công nhận so sánh năng lực của mình với phòng thí nghiệm khác và kiểm soát, đảm bảo chất lượng quá trình thử nghiệm của mình.
  • Thử nghiệm thành thạo là một công cụ cho phép Phòng thí nghiệm chứng minh năng lực thử nghiệm của mình với khách hàng, cơ quan công nhận hoặc cơ quan có thẩm quyền.
  • Nguyên tắc hoạt động của chương trình là Khách quan, Chất lượng, Chuyên nghiệp. 

tư vấn ISO 17025 tiêu chuẩn năng lực phòng thử nghiệm chứng nhận iso 17025:2017 tư vấn áp dụng iso 17025 chứng nhận iso 17025 tư vấn tiêu chuẩn iso 17025:2017 là gì 

 

Với mỗi Phòng thử nghiệm, tùy đặc thù của phép thử mà các khái niệm như: Độ không bảo đảm của phép đo, Liên kết chuẩn (hay thử nghiệm liên phòng ...) sẽ được hiểu và ứng dụng linh hoạt để phù hợp các các yêu cầu quản lý của ISO / IEC 17025:2017

tư vấn ISO 17025 tiêu chuẩn năng lực phòng thử nghiệm chứng nhận iso 17025:2017 tư vấn áp dụng iso 17025 chứng nhận iso 17025 tư vấn tiêu chuẩn iso 17025:2017 là gì 

📶📶📶  Đăng ký dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 17025 : 2017:

Quý khách hàng yêu cầu dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 17025 : 2017 - Xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0912188830 hoặc Xác nhận thông tin mục "Bình luận" cuối bài viết để nhận thông tin chi tiết dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 17025 : 2017    tư vấn ISO 17025 tiêu chuẩn năng lực phòng thử nghiệm chứng nhận iso 17025:2017 tư vấn áp dụng iso 17025 chứng nhận iso 17025 tư vấn tiêu chuẩn iso 17025:2017 là gì 

📶📶📶  Thông tin liên hệ :

🌐 Văn phòng ISC Certification - HaNoi: Tầng 6-7 Tower 3H2 – 130 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
🌐 Văn phòng ISC Certification - HCM: Số 611 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
🌐 Văn phòng ISC Certification - DaNang: Số 260 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng
   tư vấn ISO 17025 tiêu chuẩn năng lực phòng thử nghiệm chứng nhận iso 17025:2017 tư vấn áp dụng iso 17025 chứng nhận iso 17025 tư vấn tiêu chuẩn iso 17025:2017 là gì  

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP  –  ISC Cert

Hotline: 0912.188 830    Tell: +84. 024 3998 2132    Email:  iso@isc-cert.net  tư vấn ISO 17025 tiêu chuẩn năng lực phòng thử nghiệm chứng nhận iso 17025:2017 tư vấn áp dụng iso 17025 chứng nhận iso 17025 tư vấn tiêu chuẩn iso 17025:2017 là gì

Copyright: ISC-ISO 17025 Standard/18.Admin

BÌNH LUẬN & ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ:
Thông tin và Yêu cầu của Bạn sẽ được chúng tôi phản hồi ngay qua Điện thoại và Email.
Trân trọng!

Quản lý chất lượng toàn diện TQM

Giới thiệu chungTừ 1950 đến nay hình thành rất nhiều quan điểm, ...

Đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 - ISO 45001:2018

Đánh giả rủi ro theo yêu cầu của OHSAS 18001 ...

Tiêu chuẩn quản lý An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Hàng năm, trên toàn cầu có hàng triệu người lao ...

Lean manufacturing - Sản xuất tinh gọn

Lean manufacturing: công cụ để tăng sự cạnh tranh của doanh ...

Áp dụng HACCP trong ngành thực phẩm

HACCP là tên viết tắt của Hazard Analysis Critical Control ...

Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000/ FSSC 22000.

ISO 22000/ FSSC 22000 : 2018 là tiêu chuẩn hệ thống ...