Tiêu chuẩn dệt may hữu cơ toàn cầu # Chứng nhận tiêu chuẩn GOTS

The Global Organic Textile Standard là tiêu chuẩn dệt may áp dụng cho các loại sợi hữu cơ, yêu cầu ...

Tiêu chuẩn Initiative for Compliance Sustainability - ICS # Tư vấn và Chứng nhận Tiêu chuẩn ICS

ICS là tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội và quản lý môi trường trong ngành công nghiệp dệt may, quần áo, ...

TƯ VẤN WRAP # Tiêu chuẩn Worldwide Responsible Accredited Production

WRAP - Worldwide Responsible Accredited Production là chương trình chứng nhận độc lập lớn nhất thế giới, chủ yếu tập trung ...

Tư vấn Tiêu Chuẩn OCS – Organic Content Standard

Tiêu chuẩn Nội dung hữu Cơ hay Thành phần hữu cơ - Organic Content Standard, viết tắt OCS. Tiêu chuẩn OCS ...

Tư vấn - Chứng nhận BSCI - Business Social Compliance Initiative

Tiêu chuẩn BSCI - Business Social Compliance Initiative:  Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh ...

TƯ VẤN - CHỨNG NHẬN RCS (Recycled Claim Standard) - Tiêu chuẩn Tuyên bố tái chế

I.Giới thiệu chung về tiêu chuẩn tuyên bố tái chế  toàn cầu RCS 2.0RCS (Recycled Claim Standard - Tiêu chuẩn ...

TƯ VẤN OEKO TEX 100 # CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN OEKO TEX

STANDARD 100 by OEKO-TEX® là tiêu chuẩn được ban hành bởi Hiệp hội Quốc Tế về Nghiên cứu và Kiểm ...

Tiêu chuẩn Tái chế toàn cầu GRS - Global Recycle Standard

I. Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS    Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS - Global Recycled Standard) được ...