Tiêu chuẩn Initiative for Compliance Sustainability - ICS # Tư vấn và Chứng nhận Tiêu chuẩn ICS

ICS là tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội và quản lý ...

TƯ VẤN WRAP # Tiêu chuẩn Worldwide Responsible Accredited Production

WRAP - Worldwide Responsible Accredited Production là chương trình chứng nhận ...

Tư vấn Tiêu Chuẩn OCS – Organic Content Standard

Tiêu chuẩn Nội dung hữu Cơ hay Thành phần hữu ...

Tư vấn - Chứng nhận BSCI - Business Social Compliance Initiative

Tiêu chuẩn BSCI - Business Social Compliance Initiative:  Bộ tiêu chuẩn ...

TƯ VẤN - CHỨNG NHẬN RCS (Recycled Claim Standard) - Tiêu chuẩn Tuyên bố tái chế

I.Giới thiệu chung về tiêu chuẩn tuyên bố tái chế  ...

Tư vấn tiêu chuẩn Hệ thống quản lý BlueSign – Tiêu chuẩn sản xuất bền vững

Hệ thống quản lý BlueSign là một tiêu chuẩn quốc tế, ...

Tiêu chuẩn Tái chế toàn cầu GRS - Global Recycle Standard

I. Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS    Tiêu chuẩn ...

Áp dụng IWAY / IMUST yêu cầu khi cung cấp hàng cho IKEA

IWAY là một bộ quy tắc ứng xử của IKEA, ...
  12