Trim Qualification Program (Chương trình TQP)
Post 14:16 - 07/04/2018

TQP (The Trim Qualification Program) là Chương trình quản lý và kiểm soát chất lượng các nhà cung cấp trong lĩnh vực sản xuất phụ kiện ngành may mặc, nó cung cấp cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp và được đánh giá cấp giấy chứng nhận. TQP tập trung vào hệ thống năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng, đồng thời cung cấp cho các nhà cung cấp với một cách tiếp cận độc đáo về quản lý chất lượng và cải tiến hiệu suất. Mục đích của chương trình TQP là để đảm bảo an toàn sản phẩm và đáp ứng các kỳ vọng về chất lượng sản phẩm, giảm thiểu rủi ro từ hồi sản phẩm sai lỗi và thất bại thử nghiệm (tư vấn Trim Qualification Program).

Thực hiện các chương trình theo TQP checklist này sẽ giúp xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và đảm bảo rằng các nhà cung cấp phát triển an toàn sản phẩm, quản lý, chất lượng và mức độ hiệu quả là luôn đạt được trong thời gian dài. Chương trình được hỗ trợ bởi các khách hàng và các nhà cung cấp chính toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất phụ kiện cho ngành công nghiệp may mặc. Việc duy trì hệ thống quản lý theo TQP là một cam kết của Tổ chức trong cộng đồng ngành May và Phụ kiện may mặc.

Có 05 “khu vực” kiểm soát khi triển khai TQP:

 • Management Environment
 • Risk Management
 • Process Control
 • Product Testing
 • Monitoring

Khi  triển khai áp dụng TQP, việc căn cứ vào Đặc thù của Tổ chức (Quy mô, Năng lực thiết bị, Công nghệ, …) và các Yêu cầu theo Trim Qualification Checklist phải bao quát và kiểm soát đầy đủ và có hiệu quả trong 05 khu vực nói trên (Môi trường quản lý; Quản lý rủi ro; Kiểm soát quá trình; Thử nghiệm sản phẩm; Theo dõi và đo lường).

ISC tư vấn Trim Qualification Program

Thông thường, các Tài liệu và Hồ sơ chứng minh Tổ chức áp dụng hệ thống quản lý phù hợp các yêu cầu trong TQP Check list được ISC xây dựng và Chứng nhận (bởi đơn vị được chỉ định) bao gồm các tài liệu sau:

 1. SĐTC, Trách nhiệm, mô tả công việc các Cá nhân/Bộ phận (Tư vấn TQP - Tư vấn Trim Qualification Program)
 2. Quy trình hệ thống quản lý chất lượng (ví dụ: chính sách chất lượng, mục tiêu, hướng dẫn và thủ tục cho Hệ thống Quản lý Chất lượng và các quy trình khác)
 3. Hồ sơ đánh giá quản lý
 4. Tài liệu đánh giá nội bộ (kế hoạch đánh giá nội bộ, báo cáo, vv) (Tư vấn TQP)
 5. Tài liệu kiểm soát nhà cung cấp (quy trình phê duyệt / tiêu chuẩn phê duyệt, danh sách các nhà cung cấp phê duyệt, hồ sơ đánh giá nhà cung cấp, giám sát thực hiện, ...)
 6. Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ (bao gồm lưu giữ hồ sơ)
 7. Thông số kỹ thuật / yêu cầu sản phẩm
 8. Hướng dẫn kiểm tra, các tiêu chí chấp nhận và các báo cáo kiểm tra và kiểm tra (bao gồm các giai đoạn của IQC, trong quá trình và kiểm tra cuối cùng)
 9. Hướng dẫn công việc / tiêu chuẩn tay nghề cho từng quy trình sản xuất (Tư vấn TQP - Tư vấn Trim Qualification Program)
 10. Lịch trình / hồ sơ sản xuất
 11. Thủ tục xác định và báo cáo "sự cố"
 12. Thủ tục thu hồi sản phẩm
 13. Hồ sơ khiếu nại của khách hàng
 14. Báo cáo hành động khắc phục (liên quan đến sự cố, đánh giá nội bộ, khiếu nại, v.v ...)
 15. Lưu trữ hồ sơ về hệ thống truy xuất nguồn gốc
 16. Tài liệu bảo dưỡng thiết bị (kế hoạch, thủ tục, hồ sơ, vv) 
 17. Hiệu chuẩn các thiết bị theo dõi và đo lường (kế hoạch, thủ tục, hồ sơ, vv)
 18. Lịch trình và quy trình vệ sinh
 19. Danh mục các hoá chất đã được phê duyệt với các Thương hiệu / Nhà sản xuất tương ứng
 20. Các tài liệu kiểm soát dịch hại (danh sách các nhân viên kiểm soát dịch hại được đào tạo, hợp đồng với cơ quan kiểm soát dịch hại bên ngoài, hồ sơ kiểm tra dịch hại vv)
 21. Bản ghi / kế hoạch cho "Đánh giá rủi ro" của toàn bộ quá trình sản xuất (Tư vấn TQP - Tư vấn Trim Qualification Program)
 22. Hồ sơ đánh giá rủi ro
 23. Thủ tục / chương trình kiểm tra sản phẩm (bao gồm cả kế hoạch kiểm tra sản xuất, chương trình kiểm tra hợp lý, vv)
 24. Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả và hồ sơ
 25. Chứng nhận hợp chuẩn chung (GCC) cho mỗi sản phẩm (nếu có)
 26. Các báo cáo thử nghiệm trong phòng thí nghiệm (bao gồm Chứng nhận kiểm tra, hồ sơ kiểm tra nội bộ, vv)
 27. Danh sách các quy tắc áp dụng, các lệnh cấm, tiêu chuẩn hoặc quy định (Tư vấn TQP - Tư vấn Trim Qualification Program)
 28. Hồ sơ kỹ thuật (tư vấn Trim Qualification Program)
 29. Hồ sơ theo dõi kiểm tra vật thể lạ (ví dụ như hồ sơ phát hiện kim loại, hồ sơ kiểm tra độ nhạy hàng ngày của máy dò kim loại ...)
 30. Thủ tục và hồ sơ kim bị hỏng (nếu có)
 31. Hồ sơ cuộc họp trước khi sản xuất (tư vấn Trim Qualification Program)
 32. Kế hoạch Kiểm soát Quy trình (tư vấn Trim Qualification Program)
 33. Thủ tục & Chính sách về những ảnh hưởng không chính đáng (tư vấn Trim Qualification Program)
 34. Đào tạo (thủ tục, nhu cầu đào tạo & hồ sơ).

Tổ chức đăng ký dịch vụ Tư vấn áp dụng- Đào tạo - Chứng nhận áp dụng Chương trình TQP,liên hệ trực tiếp ISC hoạc xác nhận Thông tin tại http://www.hopchuan.edu.vn/dang-ky-dich-vu.html  

 Nguồn: Admin/ISC- Tư vấn TQP

Bình luận về bài viết
Chúng tôi cam kết không spam và chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ ai. Chúng tôi sẽ phản hồi bình luận 1 cách sớm nhất. Cảm ơn !