Tiêu chuẩn Tái chế toàn cầu GRS - Global Recycle Standard
Post 10:09 - 06/09/2019

Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS - Global Recycle Standard) được Control Union Certifications phát triển vào năm 2008 và hiện do Textile Exchange quản lý từ năm 2011. GRS là một tiêu chuẩn sản phẩm quốc tế, áp dụng tự nguyện, GRS đưa ra các yêu cầu về chứng nhận của bên thứ ba về thành phần tái chế (tối thiểu 20%), chuỗi hành trình sản phẩm, hoạt động xã hội và môi trường và hạn chế về hóa chất ... GRS hướng đến tăng cường sử dụng nguyên liệu tái chế trong sản phẩm và giảm / loại bỏ các tác hại do sản xuất tái chế.

Hiện nay tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS đã ra phiên bản GRS 4.0 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 (thay thế GRS 3.0).

Các mục tiêu của GRS  (Tư vấn GRS)

- Liên kết các định nghĩa trên nhiều ứng dụng

- Theo dõi và truy xuất nguyên liệu đầu vào tái chế

- Cung cấp cho khách hàng (cả thương hiệu và người tiêu dùng) một công cụ để đưa ra những quyết định sáng suốt

- Giảm thiểu tác động có hại của sản xuất tới con người và môi trường

- Đảm bảo rằng các nguyên liệu trong sản phẩm cuối cùng được tái chế và xử lý bền vững hơn

- Đổi mới cách giải quyết các vấn đề chất lượng trong việc sử dụng các vật liệu tái chế

 

Nội dung của tiêu chuẩn GRS  (Tư vấn GRS)

Tiêu chuẩn GRS bao gồm các phần:

A - Thông tin chung

- Định nghĩa

- Tài liệu tham khảo

- Nguyên tắc chứng nhận GRS

- Yêu cầu đối với nguyên vật liệu tái chế

- Yêu cầu của chuỗi cung ứng

B - Yêu cầu xã hội

- Chính sách xã hội

- Yêu cầu xã hội

C - Yêu cầu về môi trường

- Hệ thống quản lý môi trường

- Yêu cầu về môi trường

D- Yêu cầu về hóa chất

- Quản lý hóa chất GRS

- Các hóa chất bị hạn chế trong GRS

Note: GRS sử dụng định nghĩa trong tiêu chuẩn ISO 14021 về thành phần tái chế, với sự giải thích dựa trên Hướng dẫn xanh của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (US Federal Trade Commission).

 

ISC thực hiện Tư vấn – Đào tạo - Chứng nhận GRS và những lợi ích từ hoạt động áp dụng tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS

Hoạt động đào tạo, tư vấn triển khai áp dụng tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS của ISC nhằm giúp cho khách hàng nắm vững các khái niệm, thuật ngữ, các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS mà khách hàng đăng ký lựa chọn áp dụng cho đơn vị của mình. Các chuyên gia GRD sẽ tư vấn hướng dẫn cho quý khách hàng thiết lập một hệ thống văn bản, quy trình thủ tục bao gồm đầy đủ trong phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng đã đăng ký.

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ kiến nghị và đưa ra các đề xuất cho mỗi khách hàng về thông tin hệ thống quản lý tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS áp dụng được xác định dựa trên phân tích bối cảnh của tổ chức; xem xét đánh giá các quá trình hoạt động, các nguồn lực của tổ chức liên quan đến việc triển khai xây dựng, thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý tái chề toàn cầu nhằm giúp tổ chức đạt được các mục tiêu của mình.

Trong quá trình triển khai thực hiện dịch vụ Tư vấn – Đào tạo - Chứng nhận GRS, ISC đưa ra giải pháp tư vấn quản lý hiệu quả giúp khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong hệ thống quản lý một cách nhanh chóng, thích hợp nhằm sớm giải quyết vấn đề mà tổ chức đang vướng mắc.

Ngoài ra hoạt động đào tạo, tư vấn GRS của ISC còn giúp cho khách hàng nắm chắc các yêu cầu cơ bản các điều khoản tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS để có thể đảm bảo năng lực thực hiện áp dụng một cách hiệu lực, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và sự lãng phí đồng thời thu được những giá trị lợi ích từ việc áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn tái chế toàn cầu, nâng cao hiệu suất các quá trình hoạt động trong tổ chức.

 

Đối tượng & thời gian áp dụng tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS   (Tư vấn GRS)

GRS áp dụng cho các tổ chức muốn xác minh thành phần tái chế của sản phẩm (cả thành phẩm và bán thành phẩm) cũng như để xác minh các hoạt động xã hội, môi trường và hóa chất có trách nhiệm trong sản xuất. GRS được phát triển với ngành công nghiệp dệt, tuy nhiên tiêu chuẩn này cũng có thể được áp dụng cho các sản phẩm từ bất kỳ ngành công nghiệp nào.

Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu được sử dụng cho bất kỳ sản phẩm nào chứa ít nhất 20% nguyên liệu tái chế. Mỗi giai đoạn sản xuất phải được chứng nhận, bắt đầu từ giai đoạn tái chế và kết thúc ở người bán cuối cùng trong giao dịch kinh doanh cuối cùng. 

Tổ chức cần xác định bổ sung các yêu cầu của khách hàng, đối tác và sản phẩm, dịch vụ của mình trong chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng toàn cầu, kể cả các yêu cầu của pháp luật.

Thời gian áp dụng tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS phụ thuộc vào loại hình, quy mô, mức độ phức tạp hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp của tổ chức. Tổ chức cần xác định trong khoảng thời gian hợp lý đủ để hệ thống quản lý chất lượng áp dụng được kiểm tra, đánh giá phù hợp và đáp ứng với các yêu cầu.

 

Quá trình tư vấn GRS

  • Xác nhận thông tin khách hàng: địa điểm, quy mô, phạm vi áp dụng.
  • Đánh giá điều kiện và bối cảnh của tổ chức (có thể thực hiện tại cơ sở khách hàng).
  • Tiến hành khóa đào tạo nhận thức tiêu chuẩn GRS, đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn GRS.
  • Tư vấn và trực tiếp xây dựng hệ thống văn bản quy trình, hướng dẫn thực hiện GRS.
  • Tư vấn thực hiện áp dụng hệ thống văn bản quy trình GRS và cách thức duy trì văn bản hồ sơ kết quả thực hiện.
  • Tư vấn / hướng dẫn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý GRS theo tiêu chuẩn ISO 19011, cách thức lập báo cáo phát hiện đánh giá.
  • Hướng dẫn biện pháp hành động khắc phục, phòng ngừa và giải quyết rủi ro.
  • Hướng dẫn hoàn thiện hệ thống văn bản chuẩn bị cho hoạt động đánh giá chứng nhận GRS.
  • Đánh giá chứng nhận, hành động khắc phục sau chứng nhận và nhận giấy chứng chỉ GRS.

Bên cạnh việc triển khai Tư vấn – Đào tạo - Chứng nhận GRS, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và thực hiện tích hợp tiêu chuẩn hiện hành tại tổ chức, bao gồm: ISO 9001 / TQP/ Blue Sign … liên quan đến lĩnh vực và hoạt động thực tế tại Doanh nghiệp.

 

ISC trân trọng giới thiệu và thực hiện các hoạt động Tư vấn – Đào tạo - Chứng nhận GRS. Để nhận thêm thông tin, bạn liên hệ Tell: 0912 188830 / Email: hopchuaniso@gmail.com 

Nguồn: ISC/GRS 4.0 - Tư vấn GRS

Bình luận về bài viết
Chúng tôi cam kết không spam và chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ ai. Chúng tôi sẽ phản hồi bình luận 1 cách sớm nhất. Cảm ơn !

Hiệu quả của việc xây dựng Hệ thống quản lý ISO "nghiêm túc"

Sau quá trình áp dụng ISO tại các Tổ chức ...

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

ISC cung cấp các Module đào tạo các Hệ thống ...

Tư vấn - Đào tạo - Chứng nhận các Hệ thống quản lý ISO

Đảm bảo cho việc Tư vấn, Xây dựng hệ thống ...

Chứng nhận các Hệ thống quản lý ISO

ISC trực tiếp đánh giá, liên kết với các Tổ ...

Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000/ FSSC 22000.

ISO 22000/ FSSC 22000 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý ...