Nội dung ISO 9001:2015
Post 19:48 - 09/04/2018

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (phiên bản 2015) có hiệu lực từ 9/2015 và việc chuyển đổi được hoàn tất tại các đơn vị đang áp dụng và chứng nhận chậm nhất vào ngày 15/9/2018. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có bố cục chia thành 10 phần, các yêu cầu của ISO 9001:2015 được nêu trong 7 Điều khoản, từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 10.

ISC trân trọng giới thiệu và tóm lược các nội dung (tahy đổi, bổ sung …) của phiên bản 2015 để độc giả (Tổ chức, Doanh nghiệp xem xét và áp dụng).

Chi tiết các điề khoản:

  1. Sơ đồ biểu diễn cấu trúc của ISO 9001:2015 trong chu trình PDCA

 

Các yêu cầu từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 10 được minh hoạ bằng mô hình Tiếp cận theo quá trình và chu trình PDCA như sau:

  

III. Diễn giải các yêu cầu của ISO 9001:2015 với chu trình PDCA

 

Chi tiết của Điều khoản 8

 

Bạn có thể download tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại thư mục "DOWNLOAD TÀI LIỆU" phía trên.

Nguồn: ISC/Admin 2015

Bình luận về bài viết
Chúng tôi cam kết không spam và chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ ai. Chúng tôi sẽ phản hồi bình luận 1 cách sớm nhất. Cảm ơn !

Chứng nhận ISO 9001

Thủ tục đăng ký và tiến hành đánh giá chứng ...

Tư vấn áp dụng ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn cơ bản về chất ...