Những điều cần biết về quá trình Tư vấn - Chứng nhận các hệ thống quản lý
Post 17:31 - 12/04/2018

I. Quy Trình Tư Vấn – Đào Tạo – Chứng Nhận

ISC hiện công việc tư vấn ISO cho các doanh nghiệp thông qua các bước chính sau:

Khảo sát: Các chuyên gia tư vấn ISO làm việc trực tiếp tại cơ sở để khảo sát tình hình của doanh nghiệp:

Lập kế hoạch tư vấn – đào tạo ISO và xây dụng hệ thống tài liệu: Sau khi chuyên gia của chúng tôi xuông khảo sát doanh nghiệp xong thì sẽ về lên kế hoạch tư vấn – đào tạo và hỗ trợ xây dựng hệ thống tài liệu quản lý theo các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng và phù hợp với quy mô của Doanh nghiệp.

Đánh giá nội bộ, xem xét hệ thống: Các chuyên gia tư vấn ISO của ISO sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá hệ thống của doanh nghiệp xem có phù hợp với hệ thống quản lý đang áp dụng.

Đăng ký chứng nhận: ISC thực hiện đăng kí và hoàn tất các các thủ tục chứng nhận iso  / tiêu chuẩn áp dụng cho doanh nghiệp theo các yêu cầu (Tổ chức chứng nhận, Tổ chức công nhận, IAF thừa nhận trên toàn cầu, Thời gian hoàn thiện hệ thống, Thời gian nhận Giấy chứng nhận ISO …)

II. Quy trình đánh giá và Cấp chứng nhận

Tùy từng Tổ chức chứng nhận quy định các bước thực hiện có thể khác nhau ở một vài bước, nhưng chung quy lại các Tổ chức chứng nhận tuân thủ ISO 17021 đều có quy trình chứng nhận như sau:

Đăng ký chứng nhận iso: Doanh nghiệp có nhu cầu xin đăng ký chứng nhận, ISC thực hiện các thủ tục đăng ký chứng nhận và phối hợp với Doanh nghiệp thực hiện việc đánh giá theo chương trình chứng nhận ISO.

Chuẩn bị đánh giá: Tổ chức chứng nhận sau khi nhận được đăng ký chứng nhận của bên đăng ký chứng nhận sẽ tiến hành hoạt động xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá, các hoạt động này gồm có:

 • Xác nhận phạm vi chứng nhận hệ thống quản lý
 • Tính số ngày công đánh giá giai đoạn 1 và giai đoạn 2
 • Lập kế hoạch và chương trình đánh giá chi tiết

Đánh giá giai đoạn 1 (nếu cần và tùy vào tiêu chuẩn áp dụng, theo kết quả đánh giá sơ bộ tài liệu tại Văn phòng tổ chức chứng nhận …)

Tổ chức chứng nhận và bên đăng ký chứng nhận thỏa thuận về ngày đánh giá giai đoạn 1 để khẳng định mức độ sẵn sàng của hệ thống quản lý chất lượng cho đợt đánh giá chính thức hay còn gọi là đánh giá giai đoạn 2. Thông thường, các hoạt động đánh giá giai đoạn 1 được thực hiện tại văn phòng của Tổ chức chứng nhận thông qua hệ thống tài liệu mà bên đăng ký chứng nhận gửi cho Tổ chức chứng nhận.

Đánh giá giai đoạn 2: Đánh giá giai đoạn 2 được tổ chức chứng nhận thực hiện tại bên đăng ký chứng nhận. Số lượng ngày công đánh giá phụ thuộc vào quy mô của tổ chức, mức độ phức tạp của hệ thống quản lý,....Sau cuộc đánh giá, đoàn đánh giá sẽ đưa ra các phát hiện đánh giá, các phát hiện này bao gồm:

 • Điểm không phù hợp loại 1 (hoặc loại Nặng / Major)
 • Điểm không phù hợp loại 2 (hoặc loại Nhẹ / Miner)
 • Các điểm lưu ý, khuyến nghị cải tiến (obj)

Đối với các điểm không phù hợp loại 1 và loại 2 bắt buộc các tổ chức đăng ký chứng nhận phải khắc phục và gửi bằng chứng khắc phục cho Tổ chức được chứng nhận.

Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá chứng nhận: Kết thúc quá trình đánh giá giai đoạn 2, theo phạm vi chứng nhận (scope) được thống nhất lại giữa Đoàn đánh giá và bên được đánh giá, hồ sơ đánh giá được gửi về Tổ chức chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ phải cử cán bộ thẩm xét hồ sơ đánh giá theo quy định. Nếu đầy đủ, thì sẽ kiến nghị cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp, còn chưa thống nhất, chưa đầy đủ có thể liên hệ với khách hàng để bổ sung hồ sơ.

Cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý ISO: Giấy chứng nhận có hiệu lực 03 năm, trên giấy chứng nhận phải bao gồm:

 • Tên tổ chức được chứng nhận
 • Địa chỉ của bên được chứng nhận
 • Chuẩn mực chứng nhận: ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 22000 / TS 16949 / ISO 13485 …
 • Phạm vi chứng nhận: ví dụ “sản xuất và kinh doanh....”
 • Thời gian hiệu lực
 • .....

Thực hiện giám sát định kỳ hoặc đột xuất: Theo quy định, trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, tổ chức chứng nhận sẽ giám sát định kỳ theo như hợp đồng đã ký kết giữa tổ chức chứng nhận và bên được chứng nhận.

 • Có thể định kỳ 6, 9, 12 tháng/lần hoặc theo yêu cầu của Doanh nghiệp
 • Đột xuất khi có khiếu nại hoặc phát hiện việc sử dụng sai mục đích giấy chứng nhận

Chứng nhận lại: Thực hiện sau một chu kỳ chứng nhận (thông thường là 3 năm) phụ thuộc vào tiêu chuẩn áp dụng và quy định của Tổ chức công nhận quốc tế.

Nguồn: ISC/Admin - Tư vấn ISO

 

Bình luận về bài viết
Chúng tôi cam kết không spam và chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ ai. Chúng tôi sẽ phản hồi bình luận 1 cách sớm nhất. Cảm ơn !

Hiệu quả của việc xây dựng Hệ thống quản lý ISO "nghiêm túc"

Sau quá trình áp dụng ISO tại các Tổ chức ...

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

ISC cung cấp các Module đào tạo các Hệ thống ...

Tư vấn - Đào tạo - Chứng nhận các Hệ thống quản lý ISO

Đảm bảo cho việc Tư vấn, Xây dựng hệ thống ...

Chứng nhận các Hệ thống quản lý ISO

ISC trực tiếp đánh giá, liên kết với các Tổ ...

Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000/ FSSC 22000.

ISO 22000/ FSSC 22000 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý ...

Đào tạo 8D - các quá trình giải quyết vấn đề theo 8 nguyên tắc (Eight Disciplines)

Cách tiếp cận 8D (Eight Disciplines) là một quá trình ...