Hiểu về IATF 16949 và Áp dụng trong thực tế

Tiêu chuẩn IATF 16949 

IATF 16949 là tiêu chuẩn về các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng, trong đó bao gồm yêu cầu đặc trưng cho ngành công nghiệp ô tô. 

 

Phiên bản trước đó, ISO/TS 16949 được chuẩn bị bởi International Automotive Task Force (IATF) và Japan Automobile Manufacturer Association, Inc. (JAMA) với sự hỗ trợ của tiểu ban TC 176, Quản lý chất lượng và Đảm bảo chất lượng. Phiên bản 2002 thay thế phiên bản thứ nhất năm 1999 (ISO/TS 16949 :1999). Sau đó, tiêu chuẩn được sửa đổi lần thứ ba năm 2009, và gần đây nhất là phiên bản IATF 16949:2016 được IATF ban hành tháng 10 năm 2016.

    tư vấn iatf 16949    tư vấn hệ thống quản lý IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools

MỤC TIÊU CỦA TIÊU CHUẨN IATF 16949

Mục tiêu của tiêu chuẩn này là phát triển một hệ thống quản lý chất lượng, nhắm tới sự cải tiến liên tục, nhấn mạnh đến việc ngăn ngừa sai lỗi, giảm sự biến động và giảm lãng phí trong chuỗi cung cấp / Tư vấn Đào tạo iatf 16949

Tiêu chuẩn kỹ thuật này cùng với các yêu cầu cụ thể của khách hàng tạo thành các yêu cầu cơ bản đối với một hệ thống quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp muốn áp dụng tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn kỹ thuật này muốn loại bỏ sự đánh giá chồng chéo và đưa ra cách tiếp cận chung trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho ngành công nghiệp ô tô và cung cấp sản phẩm phục vụ công nghiệp ô tô  / Tư vấn Đào tạo iatf 16949

    tư vấn iatf 16949    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH IATF 16949

Dựa trên nền tảng của tiêu chuẩn ISO 9000 :1987 (ban hành năm 1987), Hiệp hội ô tô, các hãng ô tô lớn của các quốc gia Châu Âu và Mỹ đã đưa ra các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng đặc trưng cho ngành công nghiệp ô tô. Trong đó phải kể đến VDA 6.1 (Đức), AVSQ (Ý), Big Three: Ford, Chrysler & General Motor  với tiêu chuẩn QS 9000 (Mỹ), và EAQF (Pháp)  / Tư vấn Đào tạo iatf 16949

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của quá nhiều tiêu chuẩn khác nhau thì các nhà cung cấp cho ngành công nghiệp ô tô đã gặp phải rất nhiều khó khăn khi buộc phải tuân thủ các yêu cầu khác nhau  / Tư vấn Đào tạo iatf 16949

Từ thực tế này xuất hiện nhu cầu tổ hợp các tiêu chuẩn khác nhau thành một tiêu chuẩn mang tính quốc tế cho ngành công nghiệp ô tô và loại bỏ sự đánh giá chồng chéo. Các tổ chức có tên dưới đây đã cùng tham gia để đưa ra tiêu chuẩn kỹ thuật ISO/TS 16949: ISO(International Organisation for Standardisation), IATF (International Automotive Task Force), AIAG (Automotive Industry Action Group),ANFIA (Associazione Nationale Français Industrie Automobilistiche), CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automibiles), FIEV(Fédération des Industries des Equipments pour Véhicules), SMMT LTD (Society of Motor Manufacturers and Traders LTD), VDA(Verband Der Automobilindustrie E.V.), TC 176 (Technical Committee 176)

Phiên bản đầu tiên của IATF (ISO/TS 16949) được ban hành vào năm 1999 và gọi là ISO/TS 16949:1999. Phiên bản thứ nhất này được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn ISO 9000:1994. Sau ba lần sửa đổi (năm 2002, 2009, 2016), phiên bản mới nhất IATF 16949:2016 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn ISO 9000:2015  / Tư vấn Đào tạo iatf 16949

    tư vấn iatf 16949    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools

CẤU TRÚC TIÊU CHUẨN IATF 16949 / VDA 6.1

Đến nay, phiên bản mới nhất IATF 16949:2016 được xây dựng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn ISO 9000:2015 nên IATF 16949 cũng có câu trúc 10 chương: 

1)   Phạm Vi

2)   Tài liệu tham khảo

3)   Thuật ngữ & định nghĩa

4)   Bối cảnh của tổ chức

5)   Lãnh đạo

6)   Hoạch định

7)   Hỗ trợ 

8)   Điều hành

9)   Đánh giá kết quả hoạt động

10) Cải tiến 

   tư vấn iatf 16949    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools

 So sánh với nó, trước kia, phiên bản cũ ISO/TS 16949:2009 được xây dựng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn ISO 9000:2008 nên ISO/TS 16949 cũng được chia thành 8 chương chính, trong đó:

  1)   Phạm vi 

  2)   Tài liệu tham khảo

  3)   Thuật ngữ & định nghĩa

  4)   Hệ thống quản lý chất lượng

  5)   Trách nhiệm của lãnh đạo

  6)   Quản lý nguồn lực

  7)   Tạo sản phẩm 

  8)   Đo lường, phân tích và cải tiến

    tư vấn iatf 16949    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools

Trong tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009, các nội dung được đóng khung là các yêu cầu được lấy nguyên văn từ tiêu chuẩn ISO 9000:2008. Các nội dung nằm bên ngoài khung là các yêu cầu được bổ sung bởi International Automotive Task Force (IAFT) và được áp dụng riêng cho ngành công nghiệp ô tô.

Tham khảo: Cấu trúc Bộ tiêu chuẩn VDA 6

   tư vấn iatf 16949    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools 

Đối với hệ thống quản lý chất lượng đặc thù của ngành công nghiệp ô tô, bên cạnh những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/TS 16949, doanh nghiệp áp dụng còn phải kết hợp các yêu cầu riêng biệt của khách hàng vào hệ thống quản lý chất lượng của mình.

Mỗi khách hàng đều có những yêu cầu riêng, trong đó nhiều khách hàng ban hành thành các sổ tay chính thức cho nhà cung cấp nhưng cũng có khách hàng không có sổ tay cho nhà cung cấp  / Tư vấn Đào tạo iatf 16949

Tuy nhiên, với mỗi doanh nghiệp khi áp dụng ISO/TS 16949  đều phải áp dụng nhuần nhuyễn 5 sổ tay do IATF ban hành chính thức bao gồm: APQP (Advanced Product Quality Planning), FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), SPC (Statistical Process Control),MSA (Measurement System Analysis), PPAP (Production Part Approval Process).

   tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016  tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools 

5 công cụ cốt lõi (5Core Tool) được sử dụng trong IATF 16949 bao gồm:

  1. FMEA (Potential Failure Mode and Effects Analysis) : Phân tích hình thức sai lỗi tiềm ẩn và tác động của các hình thức sai lỗi tiềm ẩn.
  2. SPC (Statistical Process Control) : Kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê.
  3. MSA (Measurement System Analysis) : Phân tích hệ thống đo lường
  4. APQP (Advanced Product Quality Planning) : Hoạch định chất lượng trước khi sản xuất sản phẩm
  5. PPAP (Production Part Approval Process) : Quá trình phê duyệt sản xuất.

Có lẽ bạn sẽ khó hiểu khi tiếp cận 5 coretools và cách sử dụng của các công cụ này. ISC sẽ trình bày một cách đơn giản nhất để bạn có thể hình dung được việc sử dụng 5 công cụ cốt lõi này  / Tư vấn iatf 16949

Bạn hãy nhìn vào sơ đồ bên dưới:

  tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016  tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools 

Như vậy, công cụ được sử dụng đầu tiên sẽ là APQP, sau đó là thiết kế sản phẩm, thiết kế quá trình (FMEA), đến SPC, MSA và cuối cùng là bộ hồ sơ PPAP.

Đó là trình tự sử dụng 5 công cụ cốt lõi trong IATF 16949. Vậy khi áp dụng thực tế vào sản xuất, những công cụ này sẽ được áp dụng như thế nào? Bạn hãy nhìn vào sơ đồ bên dưới.

 tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016  tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools 

  tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016  tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools 

Đây là lưu trình cơ bản khi doanh nghiệp triển khai một sản phẩm mới, hoặc được chuyển giao một sản phẩm mới từ công ty mẹ (Nếu doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp nước ngoài). Nếu bạn là trưởng bộ phận, đặc biệt là bộ phận kỹ thuật sản phẩm, bạn sẽ nắm rất rõ lưu trình này.

Đối với IATF 16949 thì 5 công cụ cốt lõi sẽ được vận dụng vào từng giai đoạn theo lưu đồ trên. Ngoài ra, bạn phải luôn nhớ rằng, hệ thống chất lượng luôn được kiểm soát và cải tiến. Vì vậy, khi đi vào sản xuất hàng loạt (Mass Production), các công cụ này vẫn luôn được áp dụng.

 tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016  tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools 

📶📶📶  Đăng ký dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn VDA 6.1:

Quý khách hàng yêu cầu dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn IATF 16949:2016 - Xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0912188830 hoặc Xác nhận thông tin mục "Bình luận" cuối bài viết để nhận thông tin chi tiết dịch vụ Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận tiêu chuẩn IATF

 tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016  tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools 

📶📶📶  Thông tin liên hệ :

🌐 Văn phòng ISC Certification - HaNoi: Tầng 6-7 Tower 3H2 – 130 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
🌐 Văn phòng ISC Certification - HCM: Số 611 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
🌐 Văn phòng ISC Certification - DaNang: Số 260 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng
   tư vấn iatf 16949    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP  –  ISC Cert

Hotline: 0912.188 830    Tell: +84. 024 3998 2132    Email:  iso@isc-cert.net
           tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools 

Copyright: ISC-IATF Standard/18.Admin

  tư vấn tiêu chuẩn VDA 6.1    tư vấn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 : 2016 tư vấn VDA 6.1  tư vấn tiêu chuẩn IATF  đào tạo 5 coretools

 

BÌNH LUẬN & ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ:
Thông tin và Yêu cầu của Bạn sẽ được chúng tôi phản hồi ngay qua Điện thoại và Email.
Trân trọng!

Quản lý chất lượng toàn diện TQM

Giới thiệu chungTừ 1950 đến nay hình thành rất nhiều quan điểm, ...

Đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 - ISO 45001:2018

Đánh giả rủi ro theo yêu cầu của OHSAS 18001 ...