ĐÀO TẠO CƠ BẢN & NÂNG CAO 5 CORE TOOLS / IATF 16949 : 2016
Post 10:14 - 05/08/2019

Khóa học này giúp cho học viên hiểu rõ từng công cụ trong 5 Core tools và có khả năng vận dụng các công cụ trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949:2016. Sau khóa học các học viên sẽ:

 • Hiểu rõ các khái niệm về thống kê 
 • Hiểu khái niệm Mistake Proofing & Poka-yoke.
 • Có khả năng ứng dụng từng công cụ để xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn IATF 16949.
 • Có kỹ năng điều hành nhóm đa chức năng để triển khai thực hành PFMEA hoặc DFMEA
 • Có kỹ năng lập Control chart, tính toán Cpk, Ppk
 • Có kỹ năng điều hành thực hành MSA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO FIVE CORE TOOLS / IATF 16949 : 2016  

I. Giới thiệu khóa học 

 • Khóa học 5 công cụ ( 5 core tools ) nhằm cung cấp cho học viên sự hiểu biết toàn diện về các công cụ cốt lõi của ISO/TS16949 và giải thích các yêu cầu cho việc triển khai thực tế. Khóa học phân tích về nội dung yêu cầu của mỗi công cụ bao gồm các tài liệu thích hợp của những công cụ này, và làm thế nào để sử dụng những công cụ này trong hoạt động của tổ chức phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO / TS 16949.
 • Khóa học này cũng thích hợp cho những nhân viên không sử dụng các công cụ trong công việc bình thường của họ, nhưng cần phải có sự hiểu biết về những gì mà các công cụ cốt lõi bao hàm.

II. Mục tiêu khóa học 5 công cụ (five core tools)

Khóa học này giúp cho học viên hiểu rõ từng công cụ trong 5 Core tools và có khả năng vận dụng các công cụ trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949:2016. Sau khóa học các học viên sẽ:

 • Hiểu rõ các khái niệm về thống kê.
 • Hiểu khái niệm Mistake Proofing & Poka-yoke.
 • Có khả năng ứng dụng từng công cụ để xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn IATF 16949.
 • Có kỹ năng điều hành nhóm đa chức năng để triển khai thực hành PFMEA hoặc DFMEA
 • Có kỹ năng lập Control chart, tính toán Cpk, Ppk
 • Có kỹ năng điều hành thực hành MSA

 

 ĐÀO TẠO 5 CORE TOOLS

III. Chương trình và Nội dung đào tạo 5 Core tools :

1. SPC – Statistic Process Control  (Đào tạo 5 core tools / Tư vấn quản lý IATF 16949:2016)

 • Process Management principles
 • Check list
 • Charts with Excel software
 • Pareto Chart ( Exercises)
 • Fish bone (Exercises)
 • Normal Distribution (Exercises)
 • Cp và Cpk caculation (Exercises)
 • Histogram Chart (Exercises)
 • Scatter Chart (Exercises)
 • Data - qualitative, quantitative, continous, discrete vaiables
 • Control Chart
 • Xbar-R Chart (Exercises)
 • I-MR Chart (Exercises)
 • P Chart (Exercises)
 • nP Chart (Exercises)
 • C Chart (Exercises)
 • U Chart (Exercises)
 • Final Examination

 

2. FMEA - Failure Mode and Effect Analysis  (Đào tạo 5 core tools / Tư vấn quản lý IATF 16949:2016)

 • FMEA applying
 • Steps to conduct FMEA
 • Design FMEA
 • Process FMEA
 • FMEA evaluation
 • Control Plan

3. MSA – Measurement System Analysis  (Đào tạo 5 core tools / Tư vấn quản lý IATF 16949:2016)

 • Sources of Measurement System
 • Accurracy, Precision, Discrimination
 • Reproducibility, Reproducibility
 • GRR calculation

 

4. APQP - Advance Product Quality Planning  (Đào tạo 5 core tools / Tư vấn quản lý IATF 16949:2016)

 • APQA Five stages
 • Planning
 • Design development
 • Process development
 • Product and Process validation
 • Feedback, assessment and corrective actions
 • Control plan

5. PPAP - Production Part Approval Process (Đào tạo 5 core tools / Tư vấn quản lý IATF 16949:2016)

 • PPAP concept
 • IATF 16949 requirements
 • PPAP requirements
 • Part Submission Warrant (PSW)
 • Customer Notification
 • PPAP Record Retention

 


 

Chương trình đào tạo 5 công cụ (five core tools / tư vấn hệ thống IATF 16949) có nội dung cụ thể sẽ được ISC thiết kế phù hợp với yêu cầu của Doanh nghiệp và năng lực hiện tại của Team vận hành hệ thống quản lý chất lượng  IATF 16949. Số buổi học từ 03 – 04 mandays được chuyên gia IATF của ISC sẽ thực hiện đào tạo và hướng dẫn thực hành trực tiếp tại Doanh nghiệp.

 

Để nhận thêm thông tin về việc triển khai Hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949 và các modul / chương trình đào tạo 5 Core tools, liên hệ Tell: 0912.188830 / Mail: hopchuaniso@gmail.com

Nguồn: ISC Admin / 5 core tools

Bình luận về bài viết
Chúng tôi cam kết không spam và chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ ai. Chúng tôi sẽ phản hồi bình luận 1 cách sớm nhất. Cảm ơn !

Quản lý chất lượng toàn diện TQM

Giới thiệu chungTừ 1950 đến nay hình thành rất nhiều quan điểm, ...

Đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 - ISO 45001:2018

Đánh giả rủi ro theo yêu cầu của OHSAS 18001 ...

Tiêu chuẩn quản lý An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Hàng năm, trên toàn cầu có hàng triệu người lao ...

Lean manufacturing - Sản xuất tinh gọn

Lean manufacturing: công cụ để tăng sự cạnh tranh của doanh ...

Áp dụng HACCP trong ngành thực phẩm

HACCP là tên viết tắt của Hazard Analysis Critical Control ...

Triển khai chương trình Trim Qualification Program - TQP tại các Doanh nghiệp may mặc

TQP (The Trim Qualification Program) là Chương trình quản lý ...