Chứng nhận TQP
Post 16:44 - 10/04/2018

Thủ tục đăng ký và tiến hành đánh giá chứng nhận Tim Qualification Program (bởi Tổ chức có đủ năng lực) bao gồm các bước sau:

Trim Qualification Program (TQP) là Hệ thống các nôi dung (theo Bảng checklist) được dùng để kiểm soát chất lượng của các nghành phụ kiện may mặc (như Chỉ may / SewingTheads ...).  Chương trình chứng nhận TQP được thực hiện bởi Bên thứ 2 (đại diện và đươc Khách hàng chỉ định). Tại Việt Nam, Intertek là đơn vị được chỉ định đánh giá và cấp xác nhận phù hợp ACHIEVEMENT AWARD.

ISC đại diện Khách hàng triển khai Xây dựng tài liệu theo các quy định trong Trim Qualification Program Checklist, Thiết lập hồ sơ Chứng nhận TQP, Tư vấn lập Báo cáo đánh giá sự phù hợp - Trim Qualification Program Assessment Report với Đơn vị được chỉ định Chứng nhận (Đại diện Khách hàng - Bên thứ 2).

Thủ tục ISC triển khai Chứng nhận TQP bao gồm:

ISC trân trọng giới thiệu và thực hiện các dịch vụ Chứng nhận TQP theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

Nguồn: ISC/Chứng nhận Trim Qualification Program - TQP Achievement Award

Bình luận về bài viết
Chúng tôi cam kết không spam và chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ ai. Chúng tôi sẽ phản hồi bình luận 1 cách sớm nhất. Cảm ơn !

Trim Qualification Program (Chương trình TQP)

TQP (The Trim Qualification Program) là Chương trình quản lý ...