Chứng nhận OHSAS 18001
Post 16:33 - 10/04/2018

Thủ tục đăng ký và tiến hành đánh giá chứng nhận OHSAS 18001:2007 (bởi Tổ chức có đủ năng lực) bao gồm các bước sau:

ISC trân trọng giới thiệu và thực hiện các dịch vụ Chứng nhận OHSAS 18001:2007 theo yêu cầu của Tổ chức.

Bình luận về bài viết
Chúng tôi cam kết không spam và chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ ai. Chúng tôi sẽ phản hồi bình luận 1 cách sớm nhất. Cảm ơn !

Tư vấn áp dụng OHSAS 18001

ISC triển khai Tư vấn áp dụng Tiêu chuẩn OHSAS 18001 ...