Chứng nhận ISO 9001
Post 12:21 - 10/04/2018

Thủ tục đăng ký và tiến hành đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 (bởi Tổ chức có đủ năng lực) bao gồm các bước sau:

ISC trân trọng giới thiệu và thực hiện các dịch vụ Chứng nhận ISO 9001:2015 theo yêu cầu của Tổ chức.

Bình luận về bài viết
Chúng tôi cam kết không spam và chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ ai. Chúng tôi sẽ phản hồi bình luận 1 cách sớm nhất. Cảm ơn !

Tư vấn áp dụng ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn cơ bản về chất ...

Nội dung ISO 9001:2015

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ...