Chứng nhận ISO 22000
Post 16:29 - 10/04/2018

Thủ tục đăng ký và tiến hành đánh giá chứng nhận ISO 22000 (bởi Tổ chức có đủ năng lực) bao gồm các bước sau:

ISC trân trọng giới thiệu và thực hiện các dịch vụ Chứng nhận HACCP/ISO 22000:2005 theo yêu cầu của Tổ chức.

Bình luận về bài viết
Chúng tôi cam kết không spam và chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ ai. Chúng tôi sẽ phản hồi bình luận 1 cách sớm nhất. Cảm ơn !

Tư vấn HACCP / ISO 22000

Quá trình tư vấn áp dụng HACCP / ISO 22000:2005 ...