Chứng nhận ISO 14001
Post 16:27 - 10/04/2018

Thủ tục đăng ký và tiến hành đánh giá chứng nhận ISO 14001:2015 (bởi Tổ chức có đủ năng lực) bao gồm các bước sau:

ISC trân trọng giới thiệu và thực hiện các dịch vụ Chứng nhận ISO 14001;2015 theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

Bình luận về bài viết
Chúng tôi cam kết không spam và chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ ai. Chúng tôi sẽ phản hồi bình luận 1 cách sớm nhất. Cảm ơn !

Nội dung ISO 14001:2015

Ngày 14/09/2015 tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ...

Đánh giá và phân tích các khía cạnh môi trường

Trong quá trình áp dụng Hệ thống quản lý môi ...

Tư vấn ISO 14001: 2015

Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14000) là Bộ ...