Chứng nhận ISO 13485:2016
Post 16:40 - 10/04/2018

Thủ tục đăng ký và tiến hành đánh giá chứng nhận ISO 13485:2016 (bởi Tổ chức có đủ năng lực) bao gồm các bước sau:

ISC trân trọng giới thiệu và thực hiện các dịch vụ Chứng nhận ISO 13485:2016 theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

Bình luận về bài viết
Chúng tôi cam kết không spam và chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ ai. Chúng tôi sẽ phản hồi bình luận 1 cách sớm nhất. Cảm ơn !

Tư vấn ISO 13485:2016

Các nội dung và yêu cầu cần triển khai đối ...