Chứng nhận IATF/TS 16949
Post 16:37 - 10/04/2018

ISC trân trọng giới thiệu và thực hiện các dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận IATF 16946:2016 / VDA 6.3 (Ver 2016) theo yêu cầu của Tổ chức.

ISC trân trọng giới thiệu và thực hiện các dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận IATF 16946:2016 / VDA 6.3 (Ver 2016)  theo yêu cầu của Tổ chức.

 

 

Bình luận về bài viết
Chúng tôi cam kết không spam và chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ ai. Chúng tôi sẽ phản hồi bình luận 1 cách sớm nhất. Cảm ơn !

Tư vấn IATF 16949

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 (VDA 6.1 - VDA 6.3): là phiên ...