Tư vấn áp dụng Hệ thống quản lý BlueSign – Tiêu chuẩn sản xuất bền vững

Hệ thống quản lý BlueSign là một tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các yêu cầu (requirements) nhằm quản lý / kiểm ...

Tiêu chuẩn Tái chế toàn cầu GRS - Global Recycle Standard

Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS - Global Recycle Standard) được Control Union ...

ĐÀO TẠO CƠ BẢN & NÂNG CAO 5 CORE TOOLS / IATF 16949 : 2016

Khóa học này giúp cho học viên hiểu rõ từng công cụ trong 5 Core tools và có khả năng ...

Các nội dung kỹ thuật sử dụng trong ISO 17025:2017

Độ không đảm bảo đo, Liên kết chuẩn, Thử nghiệm thành thạo ... là những yêu cầu mang tính kỹ ...

Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000/ FSSC 22000.

ISO 22000/ FSSC 22000 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và được xây dựng để giúp ...

Những điều cần biết về quá trình Tư vấn - Chứng nhận các hệ thống quản lý

I. Quy Trình Tư Vấn – Đào Tạo – Chứng Nhận ISC hiện công việc tư vấn ISO cho các doanh ...

Triển khai chương trình Trim Qualification Program - TQP tại các Doanh nghiệp may mặc

TQP (The Trim Qualification Program) là Chương trình quản lý và kiểm soát chất lượng các nhà cung cấp trong ...

Lean manufacturing - Sản xuất tinh gọn

Lean manufacturing: công cụ để tăng sự cạnh tranh của doanh nghiệp Lean manufacturing hay sản xuất tinh gọn giúp xác định ...